CD nosič "Keď si ja zaspievam" - crowfunding kampaň

CD nosič "Keď si ja zaspievam"

Podporte nový, v poradí druhý album Šajbianskych Pršťokov ktorý bude niesť názov "Keď si ja zaspievam..."

Hudba

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

NOVINKY:

Prinášame vám video, v ktorom sa dozviete viac o našom projekte Keď si ja zaspievam. Prajeme príjemné pozeranie.

 

Prinášame vám krátke video, natočené počas skladania aparatúry po nahrávaní. Niekedy to môže vyzerať veľmi vtipne.

 

Niekoľko fotiek z nahrávania albumu:

Nahrávalo sa za každého počasia. Aj keď pršalo a hromy nám do nôty bili.

Nočné nahrávanie s Jurajom Smutným. Jeho sme tam chceli mať, tak sme za ním šli v noci.

Nahrávali sme v rôznych priestoroch. Využívali sme všetky priestory, v ktorých sa v minulosti folklór odohrávať mohol i odohrával.

 

O PROJEKTE:

Zámerom projektu je propagácia folklóru z malebnej dediny z rozhrania Podpoľania a Horehronia, Strelníky, ktorá niesla do roku 1948 názov ŠAJBA. Meno, pod ktorým účinkujem, nesie názov práve tejto dediny, ŠAJBIANSKE PRŠŤOKE.
Cieľom projektu je výskum, príprava, nahranie, vydanie, distribúcia a verejné uvedenie CD nosiča pod názvom Šajbianske Pršťoke – Keď si ja zaspievam.

Tento projekt má ambíciu zasiahnuť široké spektrum ľudí zaujímajúcich sa o naše kultúrne dedičstvo svojou autentickosťou v prevedení, kvalitou spracovania a pokorou a úctou ku kultúrnym tradíciám Podpoľania.

 

KTO/ČO SÚ ŠAJBIANSKE PRŠŤOKE?

Som vyštudovaným hercom na Akadémii umení v Banskej Bystrici a folklóru sa venujem od roku 1998. Pôsobil som ako tanečník a inštrumentalista v detskom FS Radosť, potom vo FS Partizán. Už počas tohto obdobia som sa každoročne zúčastňoval súťaže Ponická fujarka, kde som sa vždy umiestnil na prvých troch miestach. Ako samostatný umelec som prezentoval slovenský folklór zo Šajby v Shanghai v Číne na vernisáži na tému folklórnych tradičných nástrojov v roku 2014, rovnako ako v Moske v Rusku v roku 2015. Šajbianske piesne som priniesol aj na folklórne stretnutie výrobcov tradičných ľudových výrobkov na Dňoch majstrov 2018, ktoré usporadúva UĽUV. Od roku 2011 každoročne účinkujem na Radvanskom jarmoku. Cťou mi bolo zúčastniť sa aj prvého ročníka Ponickej Heligónky 2018. Tu som si mal možnosť opäť zahrať na jednom pódiu s mojím pánom učiteľom Jánom Palovičom. Každoročne účinkujem aj na Selčianskom Fašiangovom sprievode. Venujem sa výskumu tradičného folklóru, hre na ľudové nástroje, ktoré boli pre šajbanov typické – fujara, píšťala, heligónka, harmonika i drumbľa.

Dni maajstrov UĽUV 2018   

VÝSTUPY PROJEKTU:

Hlavným výstupom projektu je príprava a vydanie CD nosiča s názvom Šajbianske Pršťoke – Keď si ja zaspievam. Plánovaný počet vydaných CD nosičov je 500 ks. S tým je spojený terénny výskum na Strelníkoch a v okolí, precízna hudobná dramaturgia, hľadanie a príprava exteriérov aj interiérov na nahrávanie – forma hudobného experimentu spojená s autentickými zvukmi, nahrávanie CD, postprodukcia, vydanie CD a distribúcia, ktorá bude riešená priamo na folklórnych festivaloch a prostredníctvom web – shopu, ktorý pripravujem na webovej stránke Šajbianskych Pršťokov.

 

PREČO PODPORIŤ PRÁVE TENTO PROJEKT?

Položil som si otázku, prečo by si ľudia mali spomedzi všetkých projektov vybrať aj tento, ktorý práve prezeráte? Čím je moja tvorba originálna a hodnotná, že si zaslúžim ju vďaka financiám posunúť na vyššiu úroveň? Už vyše dvadsať rokov sa venujem folklóru a som veľmi vďačný všetkým svojim učiteľom. Prišiel som však na to, že pokým nenájdem svoj vlastný umelecký jazyk, nebudem skutočným umelcom. Tak som sa pustil do hľadania na základe svojho hlbokého presvedčenia, aký folklór a akým spôsobom chcem tvoriť a prinášať ľuďom. Ako s nimi chcem komunikovať, aké sú moje talenty, ktoré môžem rozvíjať. Zistil som, že potrebujem vychádzať z čo najpôvodnejších prameňov, predovšetkým z originálnej pamäte ľudí, pretože tradície vždy žijú v  ľuďoch. Zistil som aj to, že potrebujem byť autentický ešte na niekoľkých ďalších úrovniach: prvou je kvalita hrania, ktorú zvyšujem takmer dennou praxou; druhou je schopnosť vnímať ľudí a dokázať zahrať a zaspievať každú pieseň, aj tú, ktorú zatiaľ nepoznám - preto mám rád živé hrania mimo pódia; treťou úrovňou je schopnosť prepájať folklór s divadlom, pretože svojou podstatou sú si veľmi podobné - jedná sa o živý umelecký prejav pochádzajúci z ľudu. Tak ako pristupujem k tvorbe hereckej postavy, tak pristupujem aj k svojej interpretácii folklóru. Hrám a spievam s podtextom a s pochopením toho, čo je podstatou danej piesne, čo odzrkadľuje, z akej emócie vychádza. Touto cestou rozvíjam svoj vlastný štýl. Štartovač som využil, pretože projekt Šajbianske Pršťoke by som rád posunul ďalej. Doterajšie aktivity vrátane nahrávky prvého CD som robil z vlastných zdrojov a úspor. Vyskúšal som si, čo to obnáša a zistil, čo treba zmeniť, čo vynechať, čo pridať. Na vydaní CD som sa dohodol s Môlča Records, nahrávku a sound-design zrealizuje MATEJ ŠTESKO, ktorý skladá hudbu, robí sound-design pre Český Rozhlas a divadlá.

 

NAHRÁVANIE?

Nahrávanie sa uskutoční od 16. júna 2019 - 22. júna 2019. Jedná sa o neštandartné experimentálne nahrávanie, ktoré spočíva v tom, že sa bude nahrávať v exteriéroch na 5 mikrofónov. Samozrejme budeme priznávať zvuky prírody. Veď ku folklóru partí príroda, tak prečo sa zatvárať do miestnosti?

Viac informácií a fotky z každého dňa nahrávania nájdete na sociálny sieťach a webe Šajbianskych Pršťokov :

Facebook - Šajbianske Pršťoke

Instagram - Šajbianske Pršťoke

Články na webovej stránke Šajbianske Pršťoke

 

Logo Šajbianske Pršťoke

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?