Časopis pro malé angličtináře - crowfunding kampaň

Startéři - Časopis pro malé angličtináře

Pomozte nám dostat do škol časopis Jump, se kterým se mladší žáci naučí rozumět a mluvit anglicky.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.