CANN |  DEBUTOVÁ DESKA - crowfunding kampaň

Podpořit - CANN | DEBUTOVÁ DESKA

Skončil jsem v práci, přestěhoval se do zkušebny, skládám každý den. Do debutové desky chci dát vše. Pomožte mi s natočením!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

750 Kč VIP VSTUP NA KŘEST

VIP vstupenky na křest 28.11. v Cargo Gallery jsou vyprodané. Dohodli jsme se s Cargo Gallery, že pouze pro Startovač dáme k dispozici ještě 10ks VIP vstupenek. Jinak už nejsou k sehnání. VIP vstupenka zahrnuje welcome drink, vstup do skyboxu, meet&greet.

Počet dostupných odměn: 8/10