Startovač - financování projektů

Calvados - ostře vypálená satira Petra Jablonského - crowfunding kampaň

Podpořit - Calvados - ostře vypálená satira Petra Jablonského

Calvados je nový internetový pořad Petra Jablonského a Petra Smazala. Každých 14 dní v něm Petr Jablonský glosuje politické a společenské dění v ČR.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 000 Kč Mecenáš

Prostě máš rád politickou satiru, Petra Jablonského a naší partu. Humoru moc v té naší zemi není. Politická satira skoro žádná. Taky Ti to vadí? Navíc máš peníze a říkáš si, že je potřeba podpořit dobrou věc? Říkáme: Do toho a dělej si s námi, co chceš! :D Děkujeme!

Počet dostupných odměn: 1/1