Startovač - financování projektů

Calvados - ostře vypálená satira Petra Jablonského - crowfunding kampaň

Podpořit - Calvados - ostře vypálená satira Petra Jablonského

Calvados je nový internetový pořad Petra Jablonského a Petra Smazala. Každých 14 dní v něm Petr Jablonský glosuje politické a společenské dění v ČR.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

250 Kč Titulkář

Zlatou žilou projektů na internetu jsou fanoušci. My si jich vážíme a rádi se o jejich jména podělíme v titulcích. Pokud po takové ohromné slávě toužíš, tak sis vybral správnou odměnu. Za tvůj příspěvek tě čeká nehynoucí sláva v titulcích šestého dílu Calvados, který bude tak trochu speciální. :P

Počet dostupných odměn: 96/100