Startovač - financování projektů

Calvados - ostře vypálená satira Petra Jablonského - crowfunding kampaň

Podpořit - Calvados - ostře vypálená satira Petra Jablonského

Calvados je nový internetový pořad Petra Jablonského a Petra Smazala. Každých 14 dní v něm Petr Jablonský glosuje politické a společenské dění v ČR.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Nakopávač

Přilož pod kotel nově vznikající politické satiře. Děláme to zadarmo, na koleni, se starou technikou a budeme to dělat dál. Podpora nám ale pomůže udělat důležitý krok dál v technické kvalitě. Proto jsi pro nás stejně důležitý člověk jako je pro buskera ten, kdo mu hodí nějaký drobák do klobouku. Děkujeme!

Počet odměn není omezen