Bylinková farma a mýdlárna - crowfunding kampaň

Podpořit - Bylinková farma a mýdlárna

Bylinkomilovnice je značka, kterou jsem vytvořila v roce 2020. Je to značka NON TOXIC kosmetiky, domácích sirupů a marmelád.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 200 Kč Zásoba mýdel na rok

V duchu ZERO WASTE myšlenky nabízím tuhé přírodní mýdlo na 1 rok. Každý měsíc máte nárok na jedno mýdlo - získáte tedy 12 tuhých NON TOXIC přírodních mýdel. Odměna bude zaslána naráz (1xbalíček se 12 mýdly).

Počet odměn není omezen