Bylinková farma a mýdlárna - crowfunding kampaň

Podpořit - Bylinková farma a mýdlárna

Bylinkomilovnice je značka, kterou jsem vytvořila v roce 2020. Je to značka NON TOXIC kosmetiky, domácích sirupů a marmelád.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Dobrý skutek

Dobrý skutek je jak všichni známe z pohádek přinejmenším krásným gestem. A taky z těch pohádek víme, že dobrý skutek je po zásluze odměněn - boží mlýny melou...
Já z celého srdce děkuji a věřím, že v životě se vám toto milé gesto vrátí dvojnásob.

Počet odměn není omezen