Startovač - financování projektů

BUĎ HRDINA - projekt na prevenci šikany - crowfunding kampaň

Podpořit - BUĎ HRDINA - projekt na prevenci šikany

Pomozte nám vybrat peníze na natočení sérii 3 spotů o šikaně - chceme, aby ji děti uměly rozpoznat a nebály se ji řešit!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

15 000 Kč Partner projektu

Staňte se partnerem projektu Buď hrdina! Vaše jméno či logo firmy se objeví na webových stránkách projektu, v titulcích i ve školním vysílání po celé ČR.

Počet dostupných odměn: 4/4