Startovač - financování projektů

BUĎ HRDINA - projekt na prevenci šikany - crowfunding kampaň

Podpořit - BUĎ HRDINA - projekt na prevenci šikany

Pomozte nám vybrat peníze na natočení sérii 3 spotů o šikaně - chceme, aby ji děti uměly rozpoznat a nebály se ji řešit!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 500 Kč Balíček pro dárce hrdinu

Certifikát pro dárce Hrdinu
2 vstupenky na slavností premiéru krátkých filmů
Uvedení jména dárce na konci spotu
Fotografie s podpisem patrona/ky

Počet odměn není omezen