Startovač - financování projektů

Brand Destinácie - crowfunding kampaň

Startéři - Brand Destinácie

Publikácia sa venuje tvorbe značky miesta. Kniha má vzdelávací charakter. Tvorba značky (brandu) a z čoho sa skladá brand destinácie nájdete tu.

Knihy