Brána poznání: spolecenske-vedy.cz | crowdfunding kampaň

Brána poznání: spolecenske-vedy.cz

Vybudujme nejlepší vzdělávací portál s tematikou společenských věd (psychologie, politologie, ekonomie, filosofie, religionistika ) a historie.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Co je náš cíl?

Vytvořit z webu www.spolecenske-vedy.cz nejlepší portál v ČR, který by atraktivní formou (moderně zpracovaných výukových materiálů a stovkami odkazů) zprostředkovával stěžejní témata společenských věd (psychologie, politologie, sociologie, právo, ekonomie, religionistika, filosofie) a historie. Jako takový by se stal vítaným a snadno dostupným zdrojem precizně zpracovaných informací pro studenty, učitele i širokou veřejnost - opravdovou branou poznání.

Na webu www.spolecenske-vedy.cz budou umístěny studijní a výukové materiály pokrývající základní témata z učiva společenských věd (psychologie, politologie, sociologie, ekonomie, práva, filosofie, náboženství) a historie minimálně na úrovni gymnázia. Materiály budou mít podobu multimediální prezentací či strukturovaných textů ve Wordu.

Na webu budou také umístěny stovky odkazů na nejkvalitnější dokumentárních filmy a pořady k jednotlivým tématům a nebudou chybět desítky odkazů na základní odbornou literaturu.

Vysoká přidaná hodnota výukových materiálů spočívá: 1. V profesionálním zpracování gymnaziálními pedagogy s dlouholetou praxí ve výše zmíněných oborech a zkušenými lektory vzdělávacích seminářů a kurzů DVPP. 2. Ve vizuální stránce, kdy text ke každému tématu bude doplněn desítkami obrazů, fotografií, map, grafů a odkazů na audiovizuální materiály k dané problematice. Tento webový portál by poskytl snadný online 7x24 přístup a stal by se jakousi virtuální studovnou k daným oborům. 

Kdo jsme?

Jsme argonauti plující na vlnách oceánu poznání. Přidejte se k nám a odhalte obzory a souvislosti dosud netušené. Méně poeticky řečeno: jsme kamarádi, kteří se poznali na univerzitě během studií společenských věd a dějepisu. Tyto obory chceme popularizovat a i podat moderní formou. Během posledních deseti let jsme učili či lektorovali semináře pro tisíce posluchačů. Víme, co chceme. Máme konkrétní vizi. Výjimeční jsme svým nadšením a nepolevující vůlí vytvořit něco, co bude mnohým prospěšné a co tu ještě nebylo.

Proč to děláme?

Baví nás stále se vzdělávat a získané informace předávat atraktivní, moderní a přístupnou formou ostatním. Baví nás tvořit (a neustále vylepšovat) skvělé výukové a studijní materiály, které je radost prohlížet a skrze něž můžeme realizovat inovativní přístupy v edukaci.  Chceme držet vysokou kvalitu našich produktů, které budou velmi dobře sloužit studentům, pedagogům i zájemcům z řad široké veřejnosti. Vytváření nových moderních výukových materiálů je však velmi pracné a náročné na čas a energii. Administrace, provoz a rozvoj webu také něco stojí. Máme-li pokrýt všechna podstatná témata společenských věd a historie, budeme potřebovat vaši pomoc. Podpořte nás a naše společné úsilí bude korunováno realizací tohoto projektu, který má potenciál být prospěšný desetitisícům lidí.   

Proto neváhejte a podpořte nás!

Za autorský tým Mgr. Jan Dušek

 

Co si o tomto projektu myslíte?

  • Splněno 1 700 Kč (4 %)
  • 4 %
  • 40 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 0 Startérů

Autor projektu

Jan Dušek - obrázek
  • projekt od Jan Dušek
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

100 Kč

JEDNA BÁJEČNÁ PREZENTACE

“Má to myšlenku, proto vás podpořím aspoň stovkou!”. Pošleme vám za to poděkování v podobě jedné výukové prezentace.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
200 Kč

PREZENTACE + PODĚKOVÁNÍ

Pošleme vám poděkování v podobě jedné výukové prezentace.
Vaše jméno se na webu projektu objeví ve speciální sekci “Projekt podpořili”.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

BALÍČEK SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PREZENTACÍ

Získáte od nás poděkování a zašleme vám balíček "Výběr z nejvydařenějších studijních a výukových prezentací z oblasti společenských věd".
Vaše jméno se na webu projektu objeví ve speciální sekci “Projekt podpořili”.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

BALÍČEK DĚJEPISNÝCH PREZENTACÍ

Získáte od nás poděkování a zašleme vám balíček "Výběr z dosud realizovaných nejvydařenějších studijních a výukových prezentací z oblasti českých a světových dějin".
Vaše jméno se na webu projektu objeví ve speciální sekci “Projekt podpořili”.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
2 000 Kč

BALÍČEK VŠECH DOSUD REALIZOVANÝCH PREZENTACÍ

Získáte od nás poděkování a zašleme vám balíček "Všechny dosud zrealizované studijní a výukové prezentace z oblasti společenských věd a historie".
Vaše jméno se na webu projektu objeví ve speciální sekci “Projekt podpořili”.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit