Boxing Academy 2018 - crowfunding kampaň

Boxing Academy 2018

Cílem projektu je pronajmutí místa, v městě Ústí n. Orlicí ve které by si zájemci mohli vyzkoušet základní techniky boxu rozcviček a pohybů nohou.

Ostatní
Boxing Academy 2018

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Popis: Cílem projektu je možnost pronájmu nebytových prostor, ve městě Ústí nad Orlicí  zde by si zájemci mohli vyzkoušet základní techniky boxu včetně pohybů nohou. Součástí by byla rozcvička, která by předcházela každému tréninku.

Zároveň je mou snahou vytvořit místo, (tělocvična) kde by se setkávali zájemci o tento sport (přátelé, páry i jednotlivci), vzniklo by tak super místo, kam by si lidé mohli jít zasportovat a zlepšit se jak po fyzické, tak i po psychické stránce.

Také se stát  členy nové rozvíjející se komunity ve městě.

Co se týká místa tak místo tělocvičny - Hotel Uno (umístěn v podměstí je ideálním místem kam by se mohli účástníci uchýlit.) 

Tělocvična by byla otevřena 3x týdně vždy od 18. do 20. hod či po domluvě na Facebookové skupině k tomu určené.

Pod dohledem vedoucího tréninků  by účastníci absolvovali trénink a rozcvičky od 18 do 19:30

Cílová skupina: děti 12 let-18 let chlapci i dívky

Dospělí jak muži, tak i ženy 18 a více let

Způsob realizace: Bude pronajat prostor budovy, kde by se odehrávaly tréninky skupin. Součástí bude i šatna pro uložení osobních věcí, dále zhotovení kotvení pro zavěšení pytlů.

V plánu je rovněž koupě vybavení, které by bylo uhrazeno z členských příspěvků (či příspěvků při úspěchu projektů ve startovači) v prvním roce zkušebního provozu, poté by přešlo do vlastnictví vedoucího treninků.

S tím, že první  návštěva by byla zdarma.

Členové klubu by tak měli přístup na všechny dny, kdy bude klub (tělocvična) otevřen

 

Místo realizace: Je uvažováno o pronájmu prostor v lokalitě města Ústí nad Orlicí (hotel Uno) v případě jiného prostoru bude místo upřesněno.


Termín realizace projektu: otevření klubu by proběhlo následně po dokončení jednání s pronajímatelem objektu.  (hotel Uno - Ústí nad Orlicí)  v případě jiného prostoru bude místo upraveno

Podrobný popis projektu: Celkově bude projekt rozdělen do tří částí:

První část: Bude provedena analýza zájmu u potencionálních zájemců o cvičení prostřednictvím online dotazníku, osobního dotazování skrze soc sítě či osobně. Projednání pronájmu prostor s pronajímatelem objektu.

Druhá část: Příprava prostor: nákup boxovacích pytlů, nákup vybavení, upevnění kotevních prvků do stropu na závěs pytlů, zahájení propagace zejm. prostřednictvím médií, tisk propagačních letáků.

Třetí část: Zpracování agendy a harmonogramů tréninků, zahájení činnosti.

 

Přidaná hodnota: Jako hlavní přidanou hodnotu vidím to, že si lidé mohou zajít potrénovat, poznat nové přátele, zlepšit svoji fyzickou i duševní kondici,  odplavit přebytečný stres, dále také najít si místo, kam se budou rádi vracet. Důležitým prvkem je pak ta skutečnost, že tento druh aktivity v našem městě není.  Dle kladného ohlasu zájemců v DDM Duha v Ústí nad Orlicí v rámci kroužku, který jsem několik posledních let vedl, by občané našeho města tuto možnost uvítali.

Webové stránky s popiskem projektu a menšími  Video ukázkami ukázkami zde:

https://boxing-academy-com.webnode.cz (opis info k projektu)

Video s komentářem:

Krátké videoukázky z treninků pro představu:

https://drive.google.com/drive/folders/1Fphuqp32Irc0ocDWkTPPVbxxEhC2WrFH?usp=sharing

obrázek místa  kde se prostory nachází - viz foto se sochou 

ukázka  návrhu trička (pozdější dárek pro donátory)

Co si o tomto projektu myslíte?