Bitva, kterou jsem si nevybrala - crowfunding kampaň

Bitva, kterou jsem si nevybrala

Krutá diagnóza karcinomu prsu mě zasáhla v pouhých čtyřiadvaceti letech. Podílejte se na vzniku knihy mapující můj život a boj s nemocí.

Knihy
Bitva, kterou jsem si nevybrala

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Výsledkem tohoto projektu má být vydání knihy mnou jako mladou pacientkou. Rakovina prsu mi obrátila život vzhůru nohama krátce před mými pětadvacetinami.

stuzka.jpeg

Co je obsahem knihy a jaká je její forma?

Hlavní část knihy tvoří deníček, který jsem si psala během léčby po dobu osmi měsíců (říjen 2015 až květen 2016) od stanovení diagnózy až po návrat do koloběhu normálního života. Dokumentuje můj život s nemocí, popisuje zkušenosti s různými léčebnými postupy (a že jich bylo!) a odkrývá duševní pochody a pocity, které jsem zažívala. Druhá (kratší) část je věnována zodpovězení několika různých dotazů, které mi položili přátelé a známí.

Na přibližně 90 stranách knihy formátu A5 se dozvíte, jak jsem zvládala veškeré těžkosti, jak jsem se vyrovnávala se všemi ztrátami a jaké vedlejší účinky jsem musela přetrpět. Nahlédnete do mojí duše a prožijete se mnou všechny starosti, ale i radosti.

Co je jejím účelem?

Vydání knihy má dva hlavní cíle. Tím prvním je šíření osvěty. Mnoho mladých žen si stále neuvědomuje, že i jich se tato nemoc může týkat a že je nutné dbát na prevenci v každém věku. Mým druhým záměrem je pomoci pacientkám, jež se bohužel potýkají se stejnou nemocí. To, co mi chybělo, když jsem onemocněla já, totiž byly informace. Nikdo Vás úplně nepřipraví na to, co Vás čeká, proto jsem si četla příběhy různých pacientek a zajímala se o jejich zkušenosti. Věřím, že by kniha mohla pomoci ženám v podobné situaci. Vědomí, že nejsem jediná na světě, kdo musí bojovat s nepřízní osudu, mi značně ulevovalo stejně jako dozvídání se o tom, jak to mají ostatní.

K čemu budou použity vybrané peníze?

Peníze budou samozřejmě použity především na náklady spojené s vydáním knihy, tedy tisk se vším, co k tomu patří. Další část vybraných peněz logicky poputuje na Vaše odměny, tedy na zaslání výtisků poštou. Po odečtení všech nákladů, poplatků a provize bude za další část peněz vydáno několik výtisků navíc, které budou zdarma předány Alianci žen s rakovinou prsu a projektu Bellis Young & Cancer, jenž se zaměřuje právě na mladé pacientky. Eventuální zbylý drobný finanční obnos bude poukázán přímo na konta těchto organizací.

Pár slov na závěr

Všem budoucím přispěvatelům předem mockrát děkuji. Pokud se rozhodnete tento projekt podpořit, pomůžete ženám, s nimiž se osud rozhodně nemazlil.Downloads5.jpg

Co si o tomto projektu myslíte?