Startovač - financování projektů

Bistro Lignum na kolech - crowfunding kampaň

Podpořit - Bistro Lignum na kolech

Rádi bychom dostali bistro lignum na kola sháníme finanční prostředky na busík T1

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

400 Kč Hrnek 320ml s potiskem bistra Lignum

Počet dostupných odměn: 1398/1400