Startovač - financování projektů

Bill Warner: "Politický islám v kostce, úroveň 2" - crowfunding kampaň

Podpořit - Bill Warner: "Politický islám v kostce, úroveň 2"

Podpořte překlad a první vydání knihy Dr. Billa Warnera "Politický islám v kostce, úroveň 2" Kniha popisuje politický aspekt islámské doktríny.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

250 Kč Kniha: Samostudijní kurz politického islámu

Obdržím knihu Billa Warnera: Samostudijní kurz politického islámu, (1.díl)

Počet odměn není omezen