Startovač - financování projektů

Bill Warner: "Politický islám v kostce, úroveň 2" - crowfunding kampaň

Podpořit - Bill Warner: "Politický islám v kostce, úroveň 2"

Podpořte překlad a první vydání knihy Dr. Billa Warnera "Politický islám v kostce, úroveň 2" Kniha popisuje politický aspekt islámské doktríny.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

350 Kč První výtisk knihy

Knihy Billa Warnera znám.
Chci si přečíst mezi prvními 2. díl a současně podpořit jeho vydání v českém jazyce.

Počet odměn není omezen