imagesS92TAXXZ.jpg

Bezpečné užívání léčivých rostlin v těhotenství Technika

Připravovaná publikace shrnuje kompletní dostupné odborné informace. Je určena do rukou odborníkům i široké veřejnosti.

uvodni obr 2.jpg

Vybráno38 400 Kč(128 %)

128 %
30 000 Kčpožadováno
62startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

Pár slov úvodem…

V dnešní době preferuje čím dál víc lidí léčbu přírodními prostředky. V období těhotenství a kojení pak platí dvojnásob, že je vhodné vyhnout se všemu „chemickému“, co by na děťátko mohlo mít škodlivý vliv.

Jak je to ale opravdu s bezpečností užívání léčivých bylin v těhotenství? Máme dostatek kvalitních informací, podle kterých můžeme usoudit, zda je přírodní prostředek opravdu bezpečný?

V praxi zatím bohužel bývá běžné, že nastávající maminka se raději vyhne přípravku, který „není určen těhotným a kojícím ženám“, a to i přesto, že je často k jejímu organizmu i k plodu šetrnější než doporučovaný přípravek „klasické medicíny“.

Publikace, kterou připravuji, mapuje poznatky z let 1970 až 2013. Shrnuje informace ze 121 odborných zdrojů.  Jedná se hlavně o výsledky různých typů studií, které splňují veškerá pravidla odborného posouzení problematiky. Data přitom čerpám ze své rešeršní diplomové práce, kterou jsem úspěšně obhájila před odbornou komisí.

Publikace je koncipována tak, aby sloužila jako spolehlivý zdroj informací pro zdravotnické odborníky, tedy pro lékaře, zdravotní sestry, lékárníky, farmaceutické asistentky, porodní asistentky a další. Zároveň si zachová svou srozumitelnost pro všechny těhotné a kojící ženy, které preferují léčbu přírodními prostředky, stejně jako pro všechny další profese, které s těhotnými ženami pracují, například pro duly, ženy v mateřských centrech.

Součástí vydání bude i Přehledový plakát, který najde uplatnění na všech místech, kam těhotné a kojící ženy často zavítají. V čekárně u lékaře nebo v mateřském centru budou moci ženy na stěně najít stručné a jasné informace, která bylina jim bezpečně může pomoci v případě běžných zdravotních potíží.  

 

Proč považuji za důležité tuto knihu vydat?

Všechny léčebné přístupy propojují otázky, které se týkají již samotného přístupu k léčbě….

  1. PRINCIP VOLBY  - aspekt odpovědnosti pacienta / klienta za své zdraví a za své tělo – je to záležitost, kterou se většina naší společnosti teprve učí. Postupně začínáme chápat, že je pouze naše volba, jestli se chceme skutečně uzdravit (= vyřešit příčinu našich potíží), nebo jestli nám spíše vyhovuje dlouhodobé užívání „léků“, které většinou pouze tlumí naše potíže.
  2. PRINCIP INFORMOVANOSTI – když už jsme se jednou rozhodli, že příčinu své nemoci uzdravíme, je důležité získat dostatečné množství kvalitních informací. Protože čím více informací máme, tím lépe se potom můžeme rozhodnout, která cesta je ta pravá právě pro nás.
  3. PRINCIP POROZUMĚNÍ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI – jak praví známé přísloví „zkušenost je nepřenosná“, každý z nás si střádá své množství zážitků, které ho učí, jak se příště vyhnout stejné chybě. Učíme se však také jisté moudrosti…  Nejde o to, neuváženě odmítnout „všechno chemické“ nebo „všechno přírodní“, jde o to pochopení principu, proč pro mě osobně je tato volba vhodná a jiná nevhodná. Nemusíme se nutit do něčeho, co nám nevyhovuje, ale říká se, že je to zdravé. Každý jsme originál, a proto je důležité, abychom rozuměli především sami sobě.

 

Bavíme-li se o období těhotenství nebo kojení, musíme si uvědomit, jak specifické období to vlastně je. V těle ženy se vyvíjí celý nový organizmus, který poté rychle dozrává a roste. To samo o sobě je velmi náročný proces. Dnes už je všeobecně známo, že těhotná žena by se měla vyhnout alkoholu, cigaretám a chemickým látkám, které mohou nepříznivě ovlivnit vývoj děťátka. Ale uvědomujeme si také, že do skupiny chemických látek patří i léky klasické medicíny? Jistě, zdaleka ne všechny léky působí nepříznivě na plod… Dnes už je výrobce povinný uvádět informace o bezpečnosti užívání přípravku v těhotenství a při kojení.

 

Co se ale stane, když budoucí maminka preferuje šetrnější přírodní cestu léčení?

 

Většinou na příbalovém letáku narazí na upozornění, že „přípravek není určen pro těhotné a kojící ženy.“  Co se za touto formulkou ve skutečnosti skrývá? Je tedy nebezpečný pro mé dítě? Opravdu mě v těhotenství může ohrozit přípravek, který pochází z přírody?

Tato formulace primárně neznamená, že „tento přípravek uškodí Vašemu dítěti“, ale říká, že studie bezpečnosti pro těhotné nebyla provedena. Ptáte se proč? Je to nasnadně. Taková studie je velice nákladná záležitost a pro každý přípravek se musí provést zvlášť. Je tedy zřejmé, že firma, která se specializuje na výrobu bylinných čajů, nemůže investovat tolik financí a času do výzkumu každé léčivé byliny nebo jejich směsi.

Pro léčivé byliny, které se těhotným ženám podávají tradičně již dlouhou dobu, platí výjimka. Nikdo přece nemůže očekávat, že např. heřmánek by těhotné ženě měl přivodit komplikace nebo uškodit plodu.

Dalším specifikem této oblasti je skutečnost, že provádění studií na těhotných ženách je morálně problematické.

 

Podíváme-li se tedy na oblast užívání přípravků přírodního původu v těhotenství, už jen z důvodů finančních a morálních se nám nedostává dostatku spolehlivých informací, a to ani v odborných publikacích.

 

Při zpracovávání tohoto tématu jsem byla příjemně překvapená, kolik kvalitních informací je v odborné literatuře a databázích dostupných. 

Podle mého názoru už je tedy načase, aby se na trh dostala publikace shrnující dostupná vědecká data.

 

 

Publikace je určena především

 

-          všem lékařům, kteří o těhotné ženy pečují a mají snahu svou péči neustále zkvalitňovat

-          veškerému odbornému personálu v porodnicích a poporodních odděleních

-          všem lékárníkům a farmaceutickým asistentkám, na které se těhotné ženy dennodenně obracejí s žádostí o pomoc při výběru vhodného léčivého přípravku

-          všem porodním asistentkám, které že k porodům doprovázejí a pomáhají také s péčí o maminku a novorozeňátko

-          všem laktačním poradkyním, které s rodičkou procházejí  prvními dny kojení děťátka

-          veškerému personálu mateřských center nebo předporodních kurzů

-          všem dulám, které se ve svých službách chtějí dále rozvíjet

-          …a hlavně nastávajícím i kojícím maminkám samotným, aby si mohly konečně zodpovědně a bez obav zvolit přírodní cestu léčení  J

 

Mojí hlavní motivací je právě snaha přinést co nejvíce kvalitních informací, dle kterých se poté může každý zodpovědně rozhodnout, zda terapie přírodním přípravkem je pro těhotnou nebo kojící ženu vhodná a jestli tedy konkrétní přípravek lze s čistým svědomím doporučit.

 

Jak kniha vznikala a vzniká

 Téma bezpečnosti užívání látek přírodního původu v průběhu těhotenství a kojení jsem si zvolila ke zpracování své závěrečné diplomové práce, kterou jsem úspěšně obhájila před odbornou komisí.

 

Informace jsou tedy sepsány v knize, která je svou rešeršní formou jen obtížně v praxi použitelná, je od té doby uložena ve fakultní knihovně. Postupem času stráveného v lékárnách mi ale došlo, jak moc tyto informace v praxi chybí. To mě přivedlo k myšlence, k tématu se vrátit a podklady přepracovat tak, aby byla zachována jejich odbornost pro  praxi zdravotníků a zároveň aby byly informace srozumitelné také každé ženě, která hledá informace o bezpečnosti ….

 

Obsah a struktura knihy

Kniha je rozdělena na část teoretickou a speciální. Teoretická část přináší informace z obecné roviny problematiky – stručně popisuje fyziologii těhotenství a hlavně klasifikaci, tzn. vysvětlení kritérií, podle kterých třídíme byliny na bezpečné a potenciálně nebezpečné.

Část speciální přináší konkrétní informace o bezpečnosti užívání v průběhu těhotenství a kojení. První část tvoří téma vitamínů a minerálů, následují léčivé byliny a na konec jsou zařazeny návykové látky přírodního původu.

Pro snazší orientaci jsou všechny údaje tříděny do přehledných tabulek a další podrobnější  informace jsou zpracovány v textu monografií.

 

Následuje krátká kapitola, shrnující vybrané základní indikace. Tady uvádím vhodné byliny, které pomohou při potížích, které těhotné ženy nejčastěji řeší. Dále zde pak naleznete podrobný slovníček odborných pojmů, díky kterému je kniha lehce srozumitelná každé ženě.

Kniha bude mít v konečné podobě cca. 150 – 200 stran, které shrnují informace ze 121 odborných publikací, studií a jejich databází.

V současné době zvažuji také vydání knihy také formou e-booku.

 

OBSAH

Seznam zkratek

Úvod

Cíl knihy a jak ji v praxi správně používat

TEORETICKÁ ČÁST  

 Stručná fyziologie těhotenství  

 Význam fytoterapie v průběhu těhotenství  

 Bezpečnost užívání léčiv v průběhu těhotenství a laktace  

 Klasifikace bezpečnosti dle FDA a ADAC

 Klasifikace bezpečnosti dle Rote Liste

SPECIÁLNÍ ČÁST  

 Vitamíny a minerály

 Léčiva přírodního původu

 Tabulka č.3 - Přehled účinků a bezpečnosti užívání drog v průběhu těhotenství a laktace  

 Monografie  

 Látky návykové

Některé běžné indikace

Slovo závěrem

Slovníček odborných termínů

Použitá literatura

 

Přehledový plakát

Vydání knihy bude provázet i vydání přehledového plakátu, kde budou léčivé byliny roztříděny dle bezpečnosti užívání v těhotenství. Na plakátu budou tak uvedeny všechny základní informace o účincích a užívání léčivých rostlin v těhotenství. Je vhodný především k vyvěšení do čekárny u lékaře či na zeď do mateřského centra.

 

Ukázky z textu knihy

 

 

ukázka č.1

 

Vitamín A

Význam pro organizmus

Je důležitý pro růst všech tkání, hlavně epiteliálních, pro syntézu bílkovin a nukleových kyselin, podpora reprodukčního systému a vývoje placenty, zvyšuje imunitu, antioxidant. (3, 28, 41)

Přenos přes placentu – na počátku těhotenství pomocí mateřského retinol vážícího proteinu, později prostou difúzí. (41)

 

Následky hypovitaminózy (nedostatku vitamínu v organizmu)

1. Růst, vývoj a kojenecká úmrtnost

Nedostatek vitaminu A ovlivňuje přežití dítěte. Snížené dávky vitaminu A jsou potenciálně nejrozšířenější příčinou kojenecké úmrtnosti. (31)

Ve více než 60 zemích je dnes zaveden program suplementace. Nicméně, většina z nich stále užívá vitamínové doplňky v druhé polovině dětství, i přesto, že více než 75% všech úmrtí pod 5 let života dítěte proběhnou v prvních 6 měsících života. (28)

 

2. Imunitní systém

Studie prokázaly,že nízká hladina vitaminu A u matek byla spojena se zvýšeným rizikem přenosu viru HIV na kojence. (28)

 

3. Vizuální funkce

Následky těžkého deficitu vitaminu A byly sledovány na dítěti s vrozenou šeroslepostí spojenou s bilaterálním rozštěpem rtu. Velmi podobné anomálie byly zaznamenány v experimentech na zvířecích modelech. V dalším případě se ženě, která během svého těhotenství trpěla podvýživou, narodil předčasně chlapec s mikrocephalií a anophtalmií. U této ženy se v nedávné době projevila slepota. U těhotných žen s velkým deficitem vitamínu A není toto velkou výjimkou, poruchy zraku jako šeroslepost či slepota vedou k přímému podezření na deficit vitaminu A. (28)

 

4. Srdeční vady

Bylo prokázáno, že vitamin A může být rozhodující pro morfogenezi srdce během těhotenství. Nedostatek i přebytek vitaminu A by mohl vyvolat určité vrozené srdeční onemocnění. (34)

 

5. Bronchopulmonální dysplazie (BPD)

Toto onemocnění je spojeno s předčasným porodem a s tím souvisejícím poškozením plic. Parenterální podání vitamínu A novorozenci je součástí doporučené preventivní léčby u BPD, stejně jako suplementace vitamínu A v pozdní fázi těhotenství. (32)

 

Následky hypervitaminózy (přebytku vitamínu v organizmu)

V roce 1986 odborníci z FDA přezkoumali 18 případů podezření na teratogenitu indukovanou vitaminem A. Všechny případy s výjimkou jednoho zahrnovaly dlouhodobé užívání vysokých dávek (> 25 000 IU/den). Výjimku představovala žena, která omylem užila 500 000 IU v jedné dávce během 2. měsíce těhotenství. Dvanáct dětí mělo malformace podobné těm, které byly pozorovány u retinoidního syndromu zvířat a lidí (tj. CNS a kardiovaskulární anomálie, microtia a rozštěpy) . Vady byly pozorovány u 18 kojenců, a to microtia, kraniofaciální, mozkové, obličejové ochrnutí, microphtalmie, anophthalmia, obličejové rozštěpy, gastrointestinální atrézie. (28)

 

Ačkoli se odborníci neshodli na minimální teratogenní dávce, jsou zajedno v tom, že dávky 25 000 IU/den nebo více (ve formě esterů retinolu nebo formě retinolu) by měly být považovány za potenciálně teratogenní. (2) Jiné zdroje považují za teratogenní dávku již 10 000 IU/den (41).

 

Zda vysoká dávka vitamínu A může působit teratogenně, záleží také na skutečnosti, v jakém období byla podána. Studie zaměřující se na tuto souvislost přinesla výsledky, že nejvyššímu riziku byly vystaveny ženy užívající dávky 40 000 IU/den v průběhu prvních 2 měsíců. Suplementace vitaminu A v pozdní fázi těhotenství nepředstavuje riziko teratogenity. (28)

 

Teratologická společnost uvedla, že průměrná vyvážená strava obsahuje dávku přibližně 7 000 – 8 000 IU vitaminu A na den z různých zdrojů, užívání dalších doplňků stravy s obsahem vitamínu A by tedy mělo být uváženo. Maximální denní dávka pro těhotné ženy byla stanovena na 8 000 IU. (2)

 

Dojde-li k záměně vitamínu A ve stravě za beta karoten (což je jeho prekurzor) dochází v tenkém střevě k jeho částečná přeměně na vitamin A. Dokonce i při terapeutických dávkách léku sérové hladiny vitaminu neporostou nad normál. Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky beta karotenu. (2)

 

 

 

ukázka č.2

 

Ginkgo folium

Ginkgo biloba

(jinan dvoulaločný)

Ginkgoaceae

 

Charakteristika

Účinky: antioxidant, stimulans krevního oběhu, neuroprotektivum

Terapeutické využití: terapie neurodegenerativní demence, cerebrovaskulární insuficience, zlepšení paměti a psychických funkcí, stimulace periferního krevního oběhu, terapie claudicatio interminens

 

Užívání v průběhu těhotenství

Kategorie B1

 

V dostupných zdrojích se objevují informace, že obsahové látky mohou mít nepříznivé účinky na rozmnožovací funkce (konkrétně na kvalitu spermií) a některé zdroje uvádějí i embryotoxické účinky. Nutno podotknout, že se jednalo o in vitro studie, kde užívané dávky byly mnohonásobně vyšší, než je terapeutické dávka. Není možno aplikovat tyto výsledky na terapeutické využívání u lidí bez dalších upřesňujících studií. (1)

 

Je známo, že Ginkgo biloba snižuje srážlivost krve. (10) Toto je nutné vzít v úvahu a je doporučováno neužívat přípravky s obsahem této rostliny asi 4 týdny před porodem. Rodička tak není vystavována riziku zesílení krvácení při porodu. Je třeba zohlednit také možné interakce s léky ovlivňujícími krevní srážlivost. (10)

 

Pozornost vzbudila studie, která přinesla informaci, že v krvi plodu byl nalezen kolchicin. Bylo zjištěno, že tuto látku obsahoval přípravek obsahující Ginkgo biloba. Žádná studie předtím ani potom neprokázala obsah kolchicinu v rostlině. Vzhledem k všeobecné oblíbenosti této drogy je třeba věnovat dobrou pozornost výběru konkrétního přípravku. (1, 10)

 

Ne všichni odborníci se shodují na tom, je-li užívání Ginkgo biloba v průběhu těhotenství kontraindikací. Některé studie přinášejí výsledky, že droga může způsobit menší porodní hmotnost či mít embryotoxické účinky, jiné studie potvrzují bezpečnost této drogy. (60, 61) Relevantnost těchto studií zůstává otázkou.

Z dlouholeté zkušenosti ale nejsou známé embryotoxické nebo teratogenní účinky této drogy. (1)

 

Užívání v průběhu laktace

 

Kategorie ND

 

 

 

ukázka č. 3

 

PŘI HOREČCE – antipyretika, diaforetika

 

kategorie A    česnek kuchyňský, Allii sativi bulbus

                        zázvorovník lékařský, Zingiberis radix

                        heřmánek pravý, Matricariae flos

 

kategorie B1   lopuch větší , Bardanae radix

                        prorostlík srpovitý, Bupleuri radix

 

kategorie B2  bez černý, Sambuci flos

                        lípa srdčitá, Tiliae flos

                        ptačinec vidličnatý, Sterllariae radix

 

 

 

Na jaké účely budou peníze od příznivců použity

50% tedy cca. 15 000Kč     náklady na vydání prvního malého nákladu

23% tedy cca. 7 000Kč      grafické zpracování vycházející knihy a plakátu, a další úpravy před vydáním

17% tedy cca. 5 000Kč      jazykové korektury a další náklady

10% tedy cca. 3 000Kč      odměna serveru Startovac.cz

 

Případné další finanční příspěvky budou použity na další rozvoj projektu J

 

                                                                                                                            

Všem příznivcům děkuji dopředu za podporu a přeji krásný den…

Vybráno38 400 Kč(128 %)

128 %
30 000 Kčpožadováno
62startérů
Podpořit projekt

zakladatel projektuLenka Sobková

Odměny

150 Kčpřehledový plakát a poděkování

Každému přispěvateli patří mé poděkování. Po skončení kampaně, obdržení všech e-mailových adres a dokončení knihy Vám bude přehledový plakát s mým poděkováním bez odkladu zaslán.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

300 Kčpoděkování v knize + e-book

Za příspěvek 250Kč bude osobní poděkování za Vaši podporu uvedeno v knize a obdržíte knihu ve formě e-booku. Po skončení kampaně, obdržení všech e-mailových adres a dokončení knihy Vám bude e-book bez odkladu zaslán.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

500 Kčpoděkování v knize + výtisk knihy

Za podporu ve výši 500Kč Vám daruji výtisk knihy a jmenovité poděkování za Vaši podporu bude uvedeno v knize. Po skončení kampaně, obdržení e-mailových adres a dokončení knihy Vám bude kniha bez odkladu zaslána.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

1 000 Kčpoděkování v knize + výtisk knihy s podpisem

Těm, kteří mi přispějí částkou 1 000Kč, náleží poděkování otištěné přímo v knize a také jeden výtisk knihy s podpisem autorky. Po skončení kampaně, obdržení e-mailových adres a dokončení knihy Vám bude kniha bez odkladu zaslána.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

2 500 Kč2 knihy s přehledovými plakáty a osob. poděkováním

Těm, kteří mi přispějí částkou 2 500Kč, věnuji odměnu ve formě dvou tištěných knih s přehledovými plakáty a s osobním poděkováním. Také jmenovité poděkování za Vaši podporu bude otištěno v knize. Po skončení kampaně, obdržení e-mailových adres a dokončení knihy Vám bude kniha bez odkladu zaslána.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

4 000 Kčreklama na Váš produkt nebo službu v knize

Těm, kteří se rozhodnou podpořit mě finanční částkou 4 000Kč nebo vyšší, poskytnu možnost celostránkové inzerce v prvním vydání knihy v tištěné formě. Otištěno bude také poděkování za finanční podporu projektu. Pozn. výrobek nebo služba, na kterou reklama bude publikována, musí být v souladu s filozofií knihy. Po skončení kampaně a dokončení knihy bude spolupráce dojednána.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

4 000 Kč4 podepsané výtisky knihy s přehledovým plakátem

Za příspěvek 4 000Kč Vám věnuji čtyři výtisky knihy, podepsané autorkou, spolu s přehledovými plakáty. Také bude v knize uvedené jmenovité poděkování za Vaši podporu projektu. Varianta zvláště pro obchodníky nebo ty, kdo mají k obdarování hodně kamarádek :) Po skončení kampaně, obdržení e-mailových adres a dokončení knihy Vám bude kniha bez odkladu zaslána.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná