Startovač - financování projektů

Běh příběhů - crowfunding kampaň

Podpořit - Běh příběhů

Připravujeme běžecký závod s kulturním programem pro děti z dětských domovů v Ústeckém kraji, přidružený k závodu pro dospělé.TERMÍN ZÁVODU 28.10.2018

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

333 Kč VESELÉ SUŠENKY (5 kusů)

Balíček veselých sušenek pro celou rodinu.
Sušenky pro nás pečou děti z dětských domovů z Prahy a okolí v pekárně paní Adély.
Sušenky stoprocentně zlepší náladu a výborně chutnají!

Počet dostupných odměn: 200/200