Startovač - financování projektů

Básnická sbírka ,,Hlas Ze-mě" - crowfunding kampaň

Podpořit - Básnická sbírka ,,Hlas Ze-mě"

Básně pro všechna lidská srdce, jež touží po lásce , milují, ale také pro ty, jež znají, jak láska bolí.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

350 Kč Sbírka „ Hlas Ze-mě “ podepsaná autorkami knihy

Teď příležitost pro ty, jež stojí o počmáranou knihu. Já a Eleanor, vám napíšeme věnování a knihu vám podepíšeme. Určitě to bude i skvělý dárek pro vaše přátelé a rodinu, tzv. dárek s přidanou hodnotou.
I s touto odměnou nyní obdržíte ke knize osobní dárek, jež v prodeji nedostanete.

Počet odměn není omezen