Básnická sbírka ,,Hlas Ze-mě" - crowfunding kampaň

Básnická sbírka ,,Hlas Ze-mě"

Básně pro všechna lidská srdce, jež touží po lásce , milují, ale také pro ty, jež znají, jak láska bolí.

Knihy
Básnická sbírka ,,Hlas Ze-mě"

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

O sbírce

Vydejte se se mnou a mými básněmi na cestu do mého srdce. Nechte se oslovit otevřeností a láskou, již ke mně přinášel vesmír a vězte, že v srdci jsme všichni stejní.

Zůstanou-li mé básně ležet na dně šuplíku jako dosud, určitě se nic nestane. Vy se však již nikdy nedozvíte, co vám chtěl vesmír prostřednictvím mých básní sdělit. A co víc? Osiří také obrazy, které knihu provází, od úžasné malířky Eleanor Skurské a všechna práce, již musel vesmír podniknout k tomu, aby se naše díla potkala, by přišla vniveč. Pojďte spolu s námi vytvořit dílo, jež je hodno největšího mistra -  vesmíru.

O projektu

Všechny prostředky vybrané prostřednictvím této sbírky budou využity na tisk sbírky, která vyjde vlastním nákladem v předpokládaném počtu 300 ks, nejpozději do 21. ledna roku 2020.

Prostředky, jež budou vybrány navíc, anebo obdržím prostřednictvím prodeje zbylých knih, půjdou na nadaci Dobrý anděl. Můžete se tak i vy, prostřednictvím mé sbírky, stát zprostředkovaně Dobrými anděly a přispět na nemocné děti a jejich rodiny. Nadaci bych ráda věnovala jednu celou stranu své knihy a tak se s ní zde můžete seznámit. 

Připravila jsem pro vás osobní dárky, které bych vám ráda prostřednictvím tohoto projektu rozdala. Umístila jsem je také samostatně, abyste měli možnost odměny kombinovat.

Speciální odměnou je uvedení vašeho jména s poděkováním za váš dar, a to přímo do knihy. Vězte, že si vážím všech vašich příspěvků, ať jsou jakkoliv vysoké, neboť zajistí vydání knihy. Jelikož se však v tomto případě jedná o dar, věřím, že všichni pochopí jeho význam a následné ocenění.

O autorce, tedy mé osobě

                                                                                            DSC00434.jpg

Básně píši již od dětství. Jedna má dětská sbírka stále leží na dně šuplíku a věřím, že tam vydrží již na vždy. Sbírce, jíž vám chci tímto projektem představit, podobné privilegium dopřát nechci. 

,, Můj příběh je stejně neobyčejně obyčejný jako příběh každého z vás. Přestože jsem psala básně už jako malá a vymýšlela různé příběhy, nestala jsem se básnířkou ani spisovatelkou. Vystudovala jsem zemědělskou technickou školu a dělala snad tucet profesí, z nichž ani jedna s mým vzděláním nesouvisela."

Toliko úryvek o mně z knihy. Zbytek si přečtete sami na prvních stránkách sbírky.

O malířce, Eleanor Skurské

                                                                                             eleanor.jpg

,, Splnila jsem si dětský sen, jednou jsem si jako dítě řekla: „Co kdybych se stala malířkou?“ V té době jsem vůbec netušila, že budu tolik tíhnout k umění, má původní profese je zdravotní sestra, touto profesí se i živím."

Chcete-li se dozvědět více o této úžasné ženě, pořiďte si prostřednictvím tohoto projektu naše společné dílo.

 

Krátké úryvky ze sbírky ,,Hlas Ze-mě"

 

„Hlas Ze-mě“

 

Ten hlas, co teď ze mě tiše zní,

bude i hlasem posledním,

co na cestě domů mě doprovodí,

do míst, kam všechny duše vodí.

 

Ten hlas je tu s námi po staletí,

my slyšeli ho už jako děti,

to, že jej dnes málokdo slyší,

je proto, že už nejsme tišší.

 

Ten hlas je tu stále s námi všemi,

provází celou naši Zemi,

slyšíš jej jen, když nemluvíš,

možná jen v noci, když klidně spíš.

                                                            ...

 

                     50570677_351494842349487_3165528868681416704_n.jpg

 

„Jako řeka“

 

Být jako řeka, co v zemi se rodí,

být jako horská bystřina,

co v své pouti nikdy nepoleví,

stále se někam ubírá.

 

Být jako řeka mezi stromy,

skrývat se tiše ve stínu,

co u dna se bouří, nepostojí,

však na venek klidnou má hladinu.

                                                              ...

 

             jako řeka.jpg

 

„Odloučení“

 

Srdce mě trhá na kusy,

když myslím na to, že jsi se mnou,

kdo nikdy lásku nezkusil,

neví, jak dokáže být temnou.

 

Schází mi Tvé něžné objetí

a hlas jako andělů křídla,

mé srdce pláče dojetím,

že se Tvá láska v té mé zhlídla.

                                                        ...

 

           IMG_20190118_101605.jpg

                              

Co si o tomto projektu myslíte?