Startovač - financování projektů

Básnická knížka DO NIKAM od Jany Štroblové - crowfunding kampaň

Podpořit - Básnická knížka DO NIKAM od Jany Štroblové

Básnířka Jana Štroblová (* 1936) patří mezi klasiky české poezie, nyní se můžete podílet na vydání její nejnovější knížky s názvem DO NIKAM

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

350 Kč Knížka DO NIKAM + 2 záložka

Dostanu nově vydanou knížku DO NIKAM a k tomu 2 záložky do knížky. Častka je včetně poštovného.

Počet odměn není omezen