Startovač - financování projektů

Basketbalový Kemp Mohelnice - Çanakkale 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Basketbalový Kemp Mohelnice - Çanakkale 2019

Basketbalový oddíl TJ MEZ Mohelnice by se rád zúčastnil mezinárodního tréninkového kempu a turnaje v Çanakkale v Turecku.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Dřepy :-)

Udělejte něco pro nás a zároveň i něco pro sebe. Dejte si 5x20 dřepů a hned vám bude líp :-).

Počet odměn není omezen