Barevný sen - crowfunding kampaň

Podpořit - Barevný sen

Nový loutkový film je téměř hotov, už zbývají jen ty drátky...

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 000 Kč Partner filmu

Jméno Vaší firmy včetně loga bude uvedeno v titulcích filmu a na všech propagačních materiálech jako Partner filmu.
Účast na slavnostní premiéře filmu v Praze s následným rautem a další odměny a plnění budou upřesněny ve smlouvě.

Počet dostupných odměn: 4/4