Hnedouhoľné baníctvo v Novohrade - crowfunding kampaň

Hnedouhoľné baníctvo v Novohrade

Pomôžte nám vydať knihu mapujúcu kompletné dejiny hnedouhoľného baníctva vo Veľkom Krtíši a okolí

Knihy
Hnedouhoľné baníctvo v Novohrade

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Od polovice 19. storočia až do nedávnej minulosti (2015) bolo pre západnú časť slovenského Novohradu charakteristické hnedouhoľné baníctvo. Rozmach baníctva v tomto priestore priniesol premenu Veľkého Krtíša z dediny na mesto, vznik okresu, zmenu krajiny a demografie priestoru. Priniesol tiež celý rad ďalších zmien, ktoré v tomto priestore boli koncentrované do niekoľkých desiatok rokov, a ktoré si s odstupom rokov ani neuvedomujeme. Pritom neexistuje publikácia, ktorá by históriu baníctva v tomto regióne komplexne popisovala. Až doteraz.

Na základe dlhoročného výskumu spracoval Pavol Hronček so spolupracovníkmi rozsiahlu knihu Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša, ktorá sa zaoberá nielen históriou baníctva v okolí Veľkého Krtíša, ale tiež historicko-geografickým opisom regiónu či dopadom ťažby uhlia na krajinu.


Práce pri budovaní drevenej výstuže začiatkom 20. storočia

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša bude mať viac ako 550 strán, väčšinou farebných, pretože text je doplnený bezmála tisíckou fotografií a máp. Aby sme takúto rozsiahlu knihu dokázali vydať, spojili sily občianske združenia Novohradský historický spolok a Priatelia histórie Novohradu a tiež vydavateľstvá Miloš Hric a Amtheon. Predbežné náklady na tlač dosahujú pre nás astronomických 11 000 eur (ostatné práce - zalomenie knihy a korektúry - si našťastie vieme spraviť svojpomocne a aj autori knihu napísali bez nároku na honorár). Väčšiu časť peňazí sa nám už podarilo získať vďaka dotácii z BBSK a ďalším partnerom. Veríme, že aspoň časť chýbajúcej sumy sa nám podarí vyzbierať aj prostredníctvom tejto zbierky a ďakujeme vám za podporu!

Pripravovaná kniha bude mať niekoľko prvenstiev:
- prvýkrát sú v katastrálnych územiach jednotlivých sídel presne lokalizované historické banské oblasti
- prvýkrát je história ťažby uhlia spracovaná podľa jednotlivých ťažobných lokalít a nie podľa katastrálnych území, čím sa odstránili mnohé nepresnosti a historické omyly
- prvýkrát sú komplexne spísané dejiny ťažby hnedého uhlia v Medokýšnej doline v baniach Barbora a Eva vo Veľkom Krtíši
- prvýkrát budú publikované historické banské mapy (farebné, kolorované) a mnohé ďalšie súvisiace historické dokumenty vydané do polovice 20. storočia
- prvýkrát budú komplexne zhodnotené negatívne a pozitívne vplyvy na krajinu v regióne Veľkého Krtíša vplyvom ťažby hnedého uhlia (na reliéf, vodstvo, vegetáciu)
- prvýkrát bude podrobne popísaný vznik a vývoj mesta Veľký Krtíš

Veľkým pozitívom je, že kniha na jednej strane spĺňa podmienky vedeckej monografie, na druhej strane je napísaná zrozumiteľne, ľahko a opisne, takže bude prístupná širokej verejnosti.

Chceli by sme ju vydať a verejnosti predstaviť v priebehu tohtoročného leta.


Ukážka jednej z mnohých banských máp, konkrétne detailné zobrazenie bane Barbora z roku 1863

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na kniha.hornohrad@gmail.com

Prikladáme ešte niekoľko ukážok, ako asi kniha bude vnútri vyzerať.

ukazka 2-1.jpg

ukazka 2-2.jpg

ukazka 2-3.jpg

ukazka 2-4.jpg

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?