B. Warner: Islámská doktrína o křesťanech a židech - crowfunding kampaň

B. Warner: Islámská doktrína o křesťanech a židech

Podpořte první české vydání další knihy Dr. Billa Warnera: "Islámská doktrína o křesťanech a židech". Jak se politický islám dívá na "lid Knihy"?

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

                                                                      Možno spustit české titulky

 

Tato kniha vychází ze skutečných textů islámské nauky, ne z jejich komentářů. Při čtení těch samých učení, jaká čtou islámští učenci, pochopíte, jak islám pohlíží na křesťanství a judaismus. Toto je základ islámu. Není nic hlubšího nebo zásadnějšího než korán, síra a hadísy.

Když budete islám vnímat skrze Mohamedův život, bude pro vás snadné ho pochopit. Fakta zapomenete, ale příběhy si pamatuje každý.

Všechno začalo v okamžiku, kdy Mohamed prožil něco, co se označuje za zjevení od jediného boha. Brzy se vynořily příběhy z židovských svatých textů. Pochopíte židovská a křesťanská učení, jak se odvíjela v Mohamedově životě. V tomto příběhu do sebe všechny dílky zapadnou a vše začne dávat smysl.

Kniha "Islámská doktrína o křesťanech a židech" vychází poprvé v českém jazyce a je již naší 8. publikací z jedinečného díla Dr. Billa Warnera.

Formát knihy 145 x 205 mm, vazba lepená, 90 stran

Dr. Bill Warner je celosvětově uznávaný odborník na politický islám. Založil a vede vzdělávací organizaci Center for the Study of Political Islam International (CSPII).
Jeho bohaté zkušenosti s vědeckými teoriemi a matematikou se projevují v jedinečném způsobu, jakým analyzuje islámskou doktrínu.
Je autorem patnácti knih, přednáší po celém světě, píše články a komentuje současné světové dění.

 

Protižidovský text

Citát:

Korán, verš 9:29  "Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma (židé a křesťané), pokud se nepodrobí a nedají poplatek (džizja) přímo vlastní rukou, jsouce poníženi."

 

Přehled našich publikací naleznete na https://www.cspii.org/cs/knihy

 

                                                                                Magnetka CSPI ČR

Co si o tomto projektu myslíte?