Až uvěříš: Svět láskohledačů - crowfunding kampaň

Startéři - Až uvěříš: Svět láskohledačů

Pomozte mi vydat knihu, která je určená pro úplně všechny (především však pro mladé, jelikož v ní jsou obsaženy pohádkové prvky).

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.