AVE MARIA! - crowfunding kampaň

AVE MARIA!

Film o Matce Boží a jejím působení v Evropě. Ona nám nabízí řešení v této nejisté době. Prosím, podpořte vznik našeho filmu. Tak tedy, AVE MARIA!

Film & Video

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení  Lk 1,48

 Orfilm připravuje filmový dokument o Panně Marii a Její ustavičné pomoci napříč staletími, o minulých i současných mariánských zjeveních a o Jejím pevném místě v učení katolické církve. Dokument bude obsahovat řadu zajímavých svědectví. Komentářem k filmu přispěje i P. Filip M. Antonín Stajner. Děj snímku zavede diváka na Turzovku (Slovensko), do Lurd (Francie), Fatimy (Portugalsko) a na další významná místa minulých i současných mariánských zjevení. Připomeneme historickou úlohu Svaté Panny, která mnohokrát vyslyšela naléhavé prosby katolíků, např. k odvrácení morové nákazy nebo zastavení postupu mohamedánů (muslimů) do Evropy. Jsme ještě schopni uchopit nabízenou ruku Pomocnice křesťanů k odvrácení zla? Co je obsahem poselství, která nám tak neúnavně předává prostřednictvím mnoha vizionářů po celém světě? Jakou mocnou zbraň nám darovala skrze sv. Dominika? Poznejme ženu, která porodila a vychovala Ježíše Krista! Ke komu s pokorou vzhlíží a na koho stále ukazuje ona biblická „Žena oděná sluncem“? Právě o tom všem bude náš nový filmový dokument.

Turzovka - jul 2015.jpg

                                                      Turzovka - Pannou Marií požehnaný pramen

Proč jsem se rozhodl filmově ztvárnit právě toto téma?

První důvod: Mám osobní vztah k Panně Marii. Skrze ni jsem byl obrácen na víru v Boha (rok 1988), když jsem se „náhodně“ dozvěděl o mariánských zjeveních v Medžugorje. Obrácení bylo okamžité, můj život vzal jiný směr. Nechal jsem se pokřtít a vypuklo mnohaleté putování za Naší Paní. Pochopil jsem, že Ona je bezpečnou cestou k Ježíši. Na přímluvu Svaté Panny byla uzdravena (z vrozené vady) moje dcera Jana, když se napila vody z požehnaného turzovského pramene. To se stalo dne 30. 12. 2006. Je stále za co děkovat! I filmem.

   Při svém putování jsem poznal českou stigmatizovanou dívku - Annu Bohuslavu Tomanovou z Pastvin, která velmi ctila Matičku. Pána Ježíše nazývala Bílým Králem. Životní příběh Aničky B. Tomanové jsme zpracovali do filmového dokumentu Chudobka Bílého Krále, na který jsme později volně navázali snímkem  Znamení Kříže. I v novém filmu dáme prostor Aničce B. Tomanové.

                                                                  

Druhý důvod: Žijeme v nejisté době. Do Evropy se řízeně hrnou hordy nepřizpůsobivých mohamedánů a zvrácená genderová ideologie rozvrací základní článek státu - rodinu.

   Zamysleme se! Kam se podělo to, co nazýváme křesťanskými kořeny Evropy? Neprodali jsme křesťanské morální hodnoty i sami sebe za bezbožnou nevázanost, pohodlí a pofidérní zážitky? Nezaměnili jsme skutečnou víru v Boha za pouhou charitu? Nepromrhali jsme duchovní dědictví našich předků? Co by nám asi poradil sv. Václav, sv. Anežka Česká, sv. Zdislava a další skuteční velikáni naší země? Nebo je nám jedno, že v nedaleké budoucnosti můžeme ohýbat hřbety pod muslimským bičem? Možná ještě věříte v utopistickou ideu multikulturalismu a v další „politicky korektní pravdy“, které se k nám nesou z bruselské „babylonské věže“. Já už ne! 

   Svatá Panna již mnohokrát v historii přišla na pomoc svým dětem a národům. Je nejvyšší čas vrátit se k Bohu, Panně Marii a tradici. Náš film předloží povzbudivé příklady z minulosti, odhalí živé dílo Panny Marie (o kterém se, stejně jako za komunistů, z naší televize nic nedozvíte) a také poradí, jak může každý (i dítě) pomoci k nápravě. A hlavně dá naději v lepší budoucnost Evropy, pokud se vrátíme do náruče Krále králů a Jeho Matky. Té, která nakonec patou rozdrtí hlavu hada.

Třetí důvod: Z lásky k Bohu. Prostřednictvím filmu chci šířit víru v Boha a úctu k Panně Marii. Proto jsem se rozhodl, že i s vaší pomocí natočím dokumentární film s názvem AVE MARIA!

 

Srdce.jpg

Srdce-náčrtek 1.jpg

foto autor               Turzovka 30.12.2006 

Film netočíme za účelem finančního zisku, ale pro podporu křesťanství.

Náklady na zhotovení filmu jsou nemalé. V předchozích projektech (Chudobka Bílého Krále a Znamení Kříže) jsme drtivou většinu nákladů hradili z vlastní kapsy. Hotové filmy jsme bezplatně věnovali  Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové. Nelitujeme. Ovšem nynější projekt s názvem „AVE MARIA!“, který již od ledna 2017 točíme, bude daleko nákladnější. Jen náklady na cesty za pořízením ilustračního obrazu budou přesahovat částku 60 000 Kč. Plánujeme cestu do Fatimy, Lurd, Nevers, Medžugorje, Litmanové, Košic, několikrát na Turzovku a další méně známá mariánská poutní místa. A po pravdě, sponzoři se nehrnou.

   Z tohoto důvodu se s důvěrou obracím na vás, katolíky, ctitele Panny Marie a na vás, kterým není lhostejný osud dříve křesťanské Evropy, o byť drobný finanční příspěvek na zdárné dokončení tohoto filmu. Za vaši finanční i duchovní podporu předem děkujeme! 
                                                                                                                       Jaroslav Šilar, ORFILM

                      

Panna Maria, obraz.jpg

                                                                  

 

                                                                      

Co si o tomto projektu myslíte?