Startovač - financování projektů

Atelier pro ambrotypii - crowfunding kampaň

Podpořit - Atelier pro ambrotypii

Vytvoření atelieru v historické pražské vile pro oživení staré techniky fotografie na kolodium a unikátní portrétování.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 000 Kč Komplet "Historic Villa & Ambrotype Prague"

Certifikát čestného podporovatele atelieru do e-mailu, nástěnný kalendář vybraných fotografií z produkce atelieru, váš fotoportrét technikou ambrotypie a noc v apartmánu historické vily, kam můžete přizvat až 5 přátel.

Certificate of honorary workshop supporter received by email, wall-hanging calendar of selected photographs from our workshop, your photo portrait created with the ambrotype technique (including the steampunk style option) and one night’s stay in one of the apartments of the historic villa, for you and up to 5 of your friends.

Počet dostupných odměn: 10/10