Startovač - financování projektů

Atelier pro ambrotypii - crowfunding kampaň

Podpořit - Atelier pro ambrotypii

Vytvoření atelieru v historické pražské vile pro oživení staré techniky fotografie na kolodium a unikátní portrétování.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

250 Kč Fotografie s věnováním

Vybraná fotografie z dílny našeho atelieru s věnováním.

A photograph of your choice from our workshop with a personalized inscription.

Počet odměn není omezen