Startovač - financování projektů

Assets & Wealth Management - crowfunding kampaň

Podpořit - Assets & Wealth Management

Podíl na společnosti specializující se na obchodování FX, akcií a komodit. Za každých 5000 Kč získá investor 0,4% obchodního podílu na společnosti.

Podnikání
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 000 Kč 0,4 % podíl na společnosti

Za investici 5.000 Kč získá investor 0,4% podíl na společnosti.

Počet dostupných odměn: 100/100