Assets & Wealth Management - crowfunding kampaň

Assets & Wealth Management

Podíl na společnosti specializující se na obchodování FX, akcií a komodit. Za každých 5000 Kč získá investor 0,4% obchodního podílu na společnosti.

Podnikání

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

ASSETS & WEALTH MANAGEMENT

Rádi bychom Vás touto cestou oslovili s možností investice do společnosti specializující se na obchodování FX, akcií a komodit. Hlavní činností společnosti je obchodování s vlastními prostředky na burze s využitím vlastních obchodních strategií a též obchodních strategií poskytovaných profesionálními IT vývojáři. Společnost tedy v podstatě hledá vhodné podmínky pro vstup do obchodů a spekuluje na posílení nebo naopak oslabení aktuálně obchodovaného podkladového aktiva (měna, akcie, komodita). U vlastních i poskytnutých obchodních strategií vždy pečlivě vyhodnocujeme výkonnost, rizikovost i know-how (edge) a věříme, že máme schopnost nacházet nejlepší asset managery a vývojáře obchodních strategií. V rámci této kampaně bychom rádi získali částku 500.000 Kč, která bude vložena do společnosti jako základní kapitál.

 

PROČ INVESTOVAT?

Investovat se vyplatí jednoduše díky výsledkům již existujícího portfolia obchodních systémů prověřeného 20 měsíci obchodování na reálných účtech a též díky vysokému potenciálu zhodnocení do budoucna. V rámci tohoto projektu nabízíme pro investory možnost výnosu až 30 % ročně.

ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE - Stávající portfolio strategií je založeno na dlouholetém know-how v oblasti online obchodování na burze, které se skládá ze scalpových, trendových i reverzních strategií obchodujících na FX, akciových i komoditních trzích. Díky zapojení dalších IT developerů s odlišným přístupem k tvorbě strategií a tedy zapojení více typů strategií je dosaženo široké diverzifikace a tím stabilní ziskovosti s přijatelným drawdownem.

PRAVIDELNÝ VÝNOS - Investicí do tohoto projektu zakupujete procento obchodního podílu v nově vzniklé společnosti Assets & Wealth Management, s.r.o. Společníkům bude v případě dosažení zisku tento každoročně vyplácen na základě dat z účetní závěrky.

RŮST HODNOTY PODÍLU - V závislosti na dosažených ekonomických výsledcích a efektu složeného úročení může Váš obchodní podíl časem získat i mnohonásobnou hodnotu. V případě ideálních podmínek může zhodnocení společnosti v rámci několika let dosáhnout až na stovky procent původní investice. V případě zájmu jiných společníků nebo externích investorů je možné tento podíl následně odprodat s vysokým ziskem.

AOS V PORTFÓLIU - V rámci obchodování využíváme jak diskréční strategie tak i automatické obchodní systémy. Automatické obchodní systémy jsou ve své podstatě jednoduché programy, které zadávají, uzavírají a kontrolují jednotlivé burzovní obchody na základě předem definovaných parametrů. Hlavními výhodami softwarových robotů jsou především neustálé hodnocení tržní situace a rychlost otevírání a uzavírání obchodních pokynů a též skutečnost, že roboti monitorují trh 24 hodin denně a čekají na ideální příležitost ke vstupu do obchodu.

POKROČILÉ STATISTICKÉ NÁSTROJE – V rámci výběru a testování obchodovaných strategií využíváme pokročilé statistické nástroje včetně regresní analýzy, která je využívána pro vyhodnocení aktuálních výkonnosti a rizikovosti, a které nám pomáhají určit, zda je v daný moment vhodné navýšit či naopak snížit investovanou částku spravovanou daným obchodním systémem.

SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ – Poskytovatelé a vývojáři obchodních strategií získávají procentuální odměnu na základě zisku, který vytvoří. Pokud tedy daná strategie není pro společnost profitabilní, nezískává vývojář žádnou odměnu.

STÁVAJÍCÍ VÝKONNOST

Stávající portfolio obchodních strategií je schopno generovat zisky v rozmezí 0,5 – 2,5 % měsíčně. Při dosažení ideálních podmínek dokáže tedy portfolio generovat zhodnocení až 30 % ročně z vložených prostředků na burzovních účtech. Funkčnost a profitabilita stávajícího portfolia je prověřena 20 měsíci aktivního obchodování na reálných účtech zakladatele. Popis jedné z obchodovaných strategií naleznete níže.

PRICE ACTION 1 – Plně algoritmická strategie obchodující nejlikvidnější měnové páry GBPUSD, AUDUSD a EURUSD, přičemž každý měnový pár je obchodován s jiným nastavením dle specifických vlastností trhu. Vstupy do obchodů jsou realizovány čistě na základě price-action a nejsou používány žádné indikátory, které poskytují zpravidla opožděné informace, jelikož pracují na základě historických dat trhu. Otevíráním většího množství malých pozic je dosahováno co možná nejlepších plnících cen a nízkého skluzu a každý otevřený obchod má pevně definovaný stop loss a též také profit. Pokud strategie vstoupí do trhu, jsou neustále monitorovány původní vstupní podmínky a pokud tyto podmínky pominou, strategie uzavírá obchod i před dosažením také profitu nebo stop lossu.

Strategie dosahuje nejlepších výsledků v době vysoké volatility, kdy se formují nové trendy a trhy vykazují silné pohyby v jednom směru. Systém je schopný adaptovat se na měnící se tržní podmínky ovšem je třeba brát v úvahu, že v době nízké volatility, kdy nejsou vytvářeny nové trendy, je možné zaznamenávat delší časové úseky, kdy strategie stagnuje.

 

BUDOUCNOST PROJEKTU

Cílová částka bude vložena do již existující společnosti Assets & Wealth Management, s.r.o. Volný obchodní podíl, který bude rozdělen mezi investory, činí 40 %. Za každých vložených 5000 Kč získá tedy investor 0,4% podíl na společnosti. Finanční prostředky budou převedeny na obchodní účty k poskytovatelům brokerských služeb. Očekáváme generování pravidelných zisků, přičemž 30 % zisku bude každoročně rozdělováno mezi společníky a 70 % bude použito na další investice. Tímto není vyloučena možnost dodatečného rozdělení zisku v případě dosažení mimořádných výsledků.

Společnost plánuje navyšovat investovaný kapitál reinvesticí vlastních zisků, v dalších letech též potenciálně emisí dluhopisů, či vstupem dalších investorů.

Celková částka získaná financováním v rámci tohoto projektu bude rozdělena do několika burzovních obchodních účtů dle stanovených pravidel. Následně bude obchodována prostřednictvím automatických obchodních systémů (AOS) a spravována portfoliem asset managerů přičemž každý nastavený obchod má předem definované hodnoty objemů obchodů, velikosti marže, rizik, plánovaného zisku, vždy s ohledem na aktuální hodnotu peněžních prostředků společnosti.

V tuto chvíli též pracujeme na vlastním trendovém automatickém obchodním systému, který bude v prvotní fázi obchodovat minoritní část portfolia společnosti, dokud nebude jeho výkonnost ověřena v reálných podmínkách trhu. Vizualizace možných obchodů je znázorněna v přiloženém videu. V prvním případě se jedná o vstup do obchodu na měnovém páru EURUSD. Při vstupu do rezistence AOS otevřel nákupní pozici EUR vůči Americkému dolaru a následně uzavírá dílčí části celkové otevřené pozice. Přiložené video slouží pouze pro představu investora, jakým způsobem a v jakém prostředí jsou investiční účty zpracovány a jakým způsobem probíhá otevírání a uzavírání obchodních pozic.

 

RIZIKA

Investice do začínajících firem a startupů představují vyšší riziko, které je vyváženo potenciálem vysokého zhodnocení vložených finančních prostředků. Obchodní strategie též zpravidla vykazují cyklickou výkonnost a je možné zaznamenávat delší období stagnace obchodních výsledků v závislosti na aktuální volatilitě trhů. Z těchto důvodů doporučujeme alokovat v tom to projektu menší část Vašeho investičního portfolia.

 

Odpovědná osoba za projekt je Ing. Lukáš Cihlář. V rámci popisku výše, není bohužel možné obsáhnout všechny důležité údaje. Pokud máte jakékoliv dotazy, chcete se o projektu dozvědět více dejte nám prosím vědět zde v komentářích a na požádání zašleme detailní backtesty vybraných strategií a jejich výsledky včetně grafů za posledních 5 let a samozřejmě sestavený finanční plán.

Co si o tomto projektu myslíte?