Startovač - financování projektů

Archiv českého hokeje - crowfunding kampaň

Podpořit - Archiv českého hokeje

Podpořte projekt webové stránky, na které budou soustředěny všechny dostupné textové i obrazové dokumenty spojené s historií českého ledního hokeje.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 000 Kč Doživotní registrace + kniha a reklama

Odměnou je trvalá (doživotní) registrace na stránce projektu, včetně doživotní slevy 10% z ceny každé objednávky z e-shopu projektu + výtisk knihy o historii hokejového klubu LTC Praha + doživotní prezentace vaší firmy na stránkách projektu

Počet odměn není omezen