Archiv českého hokeje - crowfunding kampaň

Archiv českého hokeje

Podpořte projekt webové stránky, na které budou soustředěny všechny dostupné textové i obrazové dokumenty spojené s historií českého ledního hokeje.

Ostatní
Archiv českého hokeje

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Český lední hokej oslavil v sezóně 2018/19 kulaté výročí 110 let od prvního zápasu českých ledních hokejistů, založení národní hokejové organizace a i jejího vstupu do hokejové organizace mezinárodní. Za tu dobu si na území dnešní České republiky, ve všech městech, městečkách i obcích vytvořil milióny nadšených fanoušků, z nichž většina sledovala především hru samotnou, přímo na ledových plochách přírodních kluzišť, zimních stadiónů a ledových arén. Mnozí z těchto fanoušků pravidelně četli v denním tisku, časopisech či publikacích, zajímavé články nebo prohlíželi fotografie ze zápasů, nemalé procento z nich se aktivně zajímalo i o statistiky svého oblíbeného klubu nebo hráče,

Vedení českého ledního hokeje, navzdory textu článku 2. vlastních stanov „Účelem ČSLH je organizovat, řídit, a propagovat lední hokej v ČR za účelem jeho soustavného rozvoje, propagace a přípravy kvalitní reprezentace“, nevěnuje propagaci historie vlastní organizace a jejích úspěchů dostatečnou pozornost, ba dokonce ani na domovských stránkách Českého svazu ledního hokeje nemá ani základní informace o všech mužích, kteří stáli v jeho čele. Nedosti toho, samotný jmenný seznam předsedů není úplný a prost chyb. Tento stav je bohužel typický pro vedení českého hokeje posledních tří dekád. A tak se úkolu propagace historie českého ledního hokeje musí zhostit soukromé subjekty.

Historie i současnost českého ledního hokeje a jeho kolektivní i individuální úspěchy si nepochybně zaslouží, aby byly trvale připomínány a oslavovány. Lidská paměť je bohužel poměrně nedokonalá a tak se na všechny medaile a úspěchy po čase zapomene a vzpomene si na ně jen pár pamětníků. Aby nebyla jednotlivá období historie českého hokeje, jejich jednotlivé kluby a týmy, potažmo všichni jejich hráči, všechny úspěchy a slavná vítězství, ale i neúspěchy a prohry zapomenuty, vzniká projekt, jehož cílem je vytvoření Archivu českého ledního hokeje.

V Archivu se shromažďují v digitalizované podobě informace, dokumenty, periodické i neperiodické publikace a jejich části, vstupenky, programy k zápasům i turnajům, audio, video, filmové a fotografické materiály, které budou trvale připomínat slavné i neslavné okamžiky českého hokeje, a to na všech výkonnostních i věkových úrovních.

Vytvoření Archivu má tři postupné fáze. V prvé fázi dochází k postupnému oslovení osobností českého hokejového prostředí, klubů a týmů českého ledního hokeje, ale i instituce místních samospráv a veřejného života s prosbou o zapůjčení dokumentů, jejichž kopie by obohatily sbírky Archivu.

První fáze pokračuje i touto prezentací fází druhou, vedoucí k zajištění dostatku finančních prostředků pro zajištění prvních měsíců provozu Archivu.

Na základě množství získaných finančních prostředků, bude ve třetí fázi naplno spuštěn projekt a Archiv začne zveřejňovat již získané dokumenty a přijímat k zapůjčení další dokumenty, jejichž kopie se stanou součástí sbírek Archivu. V této fázi zprovoznění Archivu v elektronické podobě začne sloužit zájemcům ke studiu a získávání statistických i jiných informací, včetně rozsáhlé veřejně dostupné databáze fotografií.  V současné době obsahuje archiv zakladatelů několik desítek tisíc textových a obrazových dokumentů z celého období 110 let českého hokeje, a po spuštění samotného projektu Archivu se dá očekávat příliv dalších stovek a tisíců dokumentů získaných od bývalých hráčů a existujících i již neexistujících klubů. Současně se předpokládá zahájení oficiální spolupráce s jednotlivými kluby profesionálních soutěží i samotnými řídícími orgány těchto soutěží i celého svazu, respektive reprezentace.

Hlavním cílem Archivu je poskytování informací a dokumentů pro širokou laickou i odbornou veřejnost, pro běžné hokejové fanoušky, stejně jako pro profesionální publicisty a novináře, i pro potřeby jednotlivých hokejových klubů a svazu.

Samotný depozitář Archivu bude rozdělen jednak na dokumenty textové (články denního tisku a dalších periodických i neperiodických publikací) a obrazové (fotografie z archivů klubů, hráčů i renomovaných fotoreportérů, a v menší míře i videa z archivu Národního filmového archivu, České televize i soukromých sbírek) a dále do několika samostatných složek, zaměřených na činnost reprezentačních mužstev, nejvyšší domácí soutěže a tzv. výkonnostní hokej. Každá ze složek bude obsahovat podsložky pro jednotlivé sezóny a v nich další dělení, v sekci reprezentace např. na mezistátní zápasy, utkání přátelská i turnaje o tituly mistra světa, Evropy i olympijského šampióna, a chybět nebude ani kompletní jmenný seznam hokejistů, kteří působili v  reprezentačních týmech, včetně jejich sezónních statistik a fotogalerií. V sekci domácích nejvyšších soutěží a jejich jednotlivých sezón budou v podsložkách např. jednotlivé kluby a jejich týmové či individuální statistiky, doplněné o fotogalerie a videozápisy.

Přístup na stránky Archivu bude umožněn všem zájemcům po provedené registraci, spojené s úhradou registračního poplatku v symbolické výši. Registrovaní návštěvníci budou mít možnost neomezeného procházení všech složek a dokumentů, jejich neomezeného stahování pro soukromé užití, včetně bohatého fotoarchivu ve většině případů dosud nepublikovaných snímků.

Textové dokumenty budou vždy ve formátu pdf, fotografie vždy ve formátu jpg s rozlišením 72 dpi ve velikosti A4 (297 x 210 mm) a registrovaní návštěvníci stránek budou mít, při dodržení povinnosti označit zdroj dokumentu, právo tyto dokumenty využít při tvorbě vlastních webových prezentací, na sociálních sítích a podobně. Zájemci o fotografie ve vyšším rozlišení nebo větších rozměrů budou mít možnost objednat si takové fotografie individuálně v e-shopu za přijatelnou cenu, jejíž součástí bude i případný souhlas držitele autorských práv s jednorázovým užitím díla ve veřejném prostoru.

Archiv českého ledního hokeje by se měl po krátké době stát neopomenutelným zdrojem informací a dokumentů spojených s historií a současností českého hokeje, který bude současně i sám produkovat vlastní publikace, pořádat výstavy k dané tématice a pomáhat všem potencionálním vydavatelům, autorům, vystavovatelům, klubovým historikům a dalším osobám a institucím, zaměřeným na český lední hokej.

Archiv českého hokeje – obsah

Archiv českého hokeje bude obsahovat následující položky

 

Několik desítek tisíc článků, zpravodajství a krátkých zpráv z denního tisku období od roku 1909 (Lidové noviny, Národní listy, Večerní listy, Polední list, Rudé právo, Československý sport, Večerní Praha, Svobodné slovo, Lidová demokracie, Mladá fronta, Práce, Sport, Právo…) seřazené přehledně dle data prvního vydání v dokumentech formátu pdf

při zahájení bude v nabídce několik tisíc stran

Několik tisíc článků a zpravodajství z periodického tisku z období od roku 1909

(Star, Ruch, Lední hokej a bruslení, Kopaná a hokej, Gól, Stadión, Tip, Štart, Hokej revue…) seřazené přehledně dle data prvního vydání v dokumentech formátu pdf

při zahájení bude v nabídce několik stovek stran

Několik tisíc klubových zpravodajství, bulletinů, programů a ročenek ve formátu pdf

při zahájení bude v nabídce několik stovek dokumentů

Několik desítek tisíc fotografií z archivů amatérských i profesionálních fotografů

 (Josef Pillmann, František Illek, Jaroslav Skála, Karel Kučera, Zbyněk Brada, Karel Novák, Dalibor Richter, Antonín Bahenský, Stanislav Tereba, Robert Berenhaut, Pavel Paprskář, Jaroslav Legner…) seřazené v přehledných složkách ve formátu jpg

při zahájení bude v nabídce cca 10 000 fotografií

Několik stovek archivních publikací zaměřených na český lední hokej ve formátu pdf

při zahájení bude v nabídce několik desítek publikací

Několik stovek originálních videozápisů rozhovorů, zápasů, dokumentů a odkazů na videa

při zahájení bude v nabídce několik desítek videí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvedené dokumenty, týmové i individuálních statistiky budou prezentovány také v jednotlivých složkách s následující strukturou:

100 složek všech reprezentačních sezón z let 1909 – 1914, 1920 – 1940 a 1946 – 2020 v jednotlivých složkách budou články s reportážemi ze všech oficiálních i neoficiálních zápasů všech reprezentačních týmů, včetně A týmů, B týmů, týmů juniorů, týmů universitních, týmů městských reprezentací a výběrů na úrovni týmů reprezentačních. Dále základní statistiky všech zápasů sezóny a rozsáhlá fotogalerie zápasů sezóny. Speciální složky budou určeny světovým i evropským šampionátům a olympijským turnajům s účastí reprezentačních týmů Čech, Československa a Česka

584 složek všech českých hráčů, kteří v uvedených letech reprezentovali v oficiálních zápasech národního týmu Čech, Československa a Česka

v jednotlivých složkách bude u každého hráče stručné CV, reprezentační statistika a fotogalerie

112 složek jednotlivých sezón českého hokeje období let 1909 – 2020

v jednotlivých složkách budou prezentovány základní údaje o dané sezóně doplněné články z denního tisku a fotogaleriemi

77 složek sezón, v nichž se hrála nejvyšší soutěž v letech 1936 – 1938 a 1945 – 2020

v jednotlivých složkách budou základní informace o průběhu ročníku, doplněné o články z jednotlivých zápasů, statistiky všech zápasů i celkové týmové a individuální statistiky, stejně jako o fotogalerii. Součástí každé sezónní složky budou Složky jednotlivých účastníků daného ročníku nejvyšší soutěže – v jednotlivých složkách budou základní týmové statistiky a kompletní přehled statistiky hráčů, kteří v sezóně za tým v nejvyšší soutěži nastoupili.

Více než 1 000 složek českých hokejových klubů z období od roku 1909

cílem Archivu je vytvoření kompletní databáze existujících i již zaniklých klubů, a následné soustředění všech informací o každém klubu v samostatné složce. Každá jednotlivá složka bude obsahovat celkovou historii klubu a podle možností statistický přehled jednotlivých sezón a význačných osobností klubové historie. Složky klubů nejvyšší soutěže budou rozděleny na jednotlivé složky, odpovídající sezónám, kdy se klub účastnil nejvyšší soutěže. Složky existujících klubů budou propojeny s oficiálními stránkami klubu.

Více než 5 000 složek všech hráčů, kteří nastoupili k zápasu nejvyšší soutěže

ve složkách jednotlivých hráčů bude u každého hráče stručné CV, kompletní ligová statistika a případná fotogalerie.

 

Všechny složky budou postupně doplňovány o potřebné dokumenty a informace zpracováním stávajících i nově získaných dokumentů

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?