Archeologické dobrodružství v Baktrii - crowfunding kampaň

Archeologické dobrodružství v Baktrii

Podílejte se s námi na odhalování tajemství starověké Baktrie; Podpořte českou expedici ve Střední Asii!

Technika

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Několik nadějných studentů archeologie se touží tento podzim zanořit do písku stepí jižního Uzbekistánu a prozkoumat dosud nejasné období přechodu mezi dobou bronzovou a železnou v této oblasti, které je doposud zahaleno tajemstvím. Přispěním podpoříte naši účast na výzkumu. Díky Vašim příspěvkům například nebudeme muset jít pěšky a nechytneme žádné exotické nemoci! Pomůžete nám odhalit tajemství starověké Baktrie?

Staňte se archeologem na dálku a můžete se těšit na napínavé zprávy o našich nálezech a dokonce sledovat naši expedici v TV dokumentu ČT Dobrodružství archeologie, který se během výpravy bude natáčet.

 

IMGP6992.jpg

 

Projekt a zkoumané lokality

 

Od roku 2002 pracuje česko-uzbecký tým v prosluněných podhorských stepích jižního Uzbekistánu v Šerabádském okrese. Tento výzkum je realizován Ústavem pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd Uzbecké republiky v Samarkandu a Termezskou státní univerzitou v Termezu.

Těžká kopáčská práce je vykonávána místními dělníky, ovšem práci se štětci, špachtlemi, tužkami a měřicími stroji mají na starosti pracovníci a zejména studenti Ústavu pro klasickou archeologii. Právě nadšená práce studentů je důležitou součást tohoto projektu, bez které by  to ani nešlo. Náš cíl je vybrat dostatek peněz, abychom se mohli vypravit do antické Baktrie a účastnit na výzkumu, odhalujícím co se v této oblasti dělo před tisíci lety.

Výzkum bude probíhat na přelomu září a října 2015. Naše expedice se usadí na základně v Pašchurtu a bude prozkoumávat nesmírně důležité a svého druhu ojedinělé sídliště Burgut Kurgan a kurganové – a možná bohaté – pohřebiště kočovníků Kajrit.

O dobrodružství naší expedice, o tom jak to na archeologických vykopávkách chodí a jaké nástrahy čekají na archeology v těchto krajích, se budete moci pravidelně dozvídat skrze naše reporty na FB stránce projektu (https://www.facebook.com/cesi.kopou.v.uzbekistanu) a v našem deníku. To vše budete moci i shlédnout v dokumentu České televize nazvaném Dobrodružství archeologie, který se bude natáčet právě během letošní sezóny výzkumu.

Myslíte si, že to nebude dobrodružné? Posuďte sami:

Bez názvu-1.jpg

 

Baktrie a její tajemství?

 

Baktrie je antické označení historického území rozkládajícího se v oblasti dnešního Uzbekistánu, Afganistánu, Tádžikistánu a Turkmenistánu, kam se při své výpravě dostal i Alexandr Veliký. Tato oblast byla významnou křižovatkou východních a západních kultur a později tudy vedla Hedvábná stezka propojující Evropu s Asií. V antice byla ovládána Peršany, poté Makedoňany a Řeky. Sto padesát let fungovala jako autonomní stát, takzvané řecko-baktrijské království. Po jeho zániku se dostala pod nadvládu kočovných Kušánů. Je to místo kde se potkávaly řecké, perské, indické a budhistické vlivy a v 7. století bylo ovládnuté islámem. Na lokalitě, dříve zkoumané českou expedicí,  byly nalezené i římské importy.

V Pašchurdské dolině v Jižním Uzbekistánu došlo na konci doby bronzové k významnému přelomu, který se projevuje i na vzhledu využívané keramiky: dříve kvalitní, na kruhu vytáčená keramika je nahrazena ručně vyráběnou, zato však malovanou keramikou, pomalu nastupiuje užívání železa.. Během letošního výzkumu nám jde o vysvětlení těchto dějů a o prozkoumání interakcí místních obyvatel s nově příchozími kočovnými kmeny, které měly patrně proměnu materiální kultury v oblasti na svědomí. Archeologickou lokalitu, která může poskytnout odpovědi na naše otázky, objevila v loňském roce právě naše expedice.

V minulých letech učinila česko-uzbecká expedice také mnoho objevů z doby Kušánů, (odpovídá zhruba době římské) a středověku. Během zjišťovacích výzkumů byla nalezena lokalita Burgut Kurgan, menší pevnost s kamennými valy, která byla využívána na počátku doby železné a nyní nám poslouží pro studium zmíněného tajemného přechodu od pozdní doby bronzové. 

IMGP6973.jpg

Nedaleko se nachází pohřebiště Kajrit. Jde o pohřebiště kočovníků, kteří měli na přelomu doby bronzové a železné zvykem pohřbívat blízké do mohyl s kruhovým kamenným náspem o průměru až 15 m zvaných kurgany. Tyto památky, tak typické pro Skythy v oblastech Altaje, Sedmiříčí v Kazachstánu či v náhorních polohách Pamíru, jsou v oblasti starověké Baktrie zatím téměř neznámé.

Lokalita Kajrit s kurganovými pohřby, se nachází na nízkém protáhlém hřebeni nad velkou plochou kotlinou rozprostírající se mezi moderními obcemi Karabag, Zarabag a Majdan. Zvlněná krajina s typickou podhorskou suchou stepí se táhne k hlavnímu hřebeni hor Kugitang (3000 m n. m.). Celkem jsme zde, v nadmořské výšce okolo 840 m n. m. objevili 14 kurganů s průměrem kamenného náspu od 2 do 13 m. Kurgan Kajrit 1 byl očištěn a byla rozebrána nejprve čtvrtina, a pak celá polovina kamenného náspu, pod nímž byla detekována pohřební jáma. Ta byla postupně vytěžena až do hloubky 2,3 m, přesto jsme neobjevili samotný pohřeb. Zdá se proto, že v tomto případě jde o kenotaf, což bylo například v případě pamírských skythských kurganů velmi časté.

 

IMGP7133.jpg

Sezóna 2015

Na podzim roku 2015 bychom chtěli provést průzkum sídliště Burgut Kurgan a vyjasnit co se zde stalo na přechodu z doby bronzové do doby železné. Dále bychom chtěli otevřít 1 až 2 kurgany na lokalitě Kajrit a zjistit něco více o pohřebním ritu kočovníků a jejich interakci s usazenými obyvateli v Pašchurstké dolině.

 

Rozpočet

Naše cílová částka 60 000 by sloužila na podporu účasti dvou studentů-archeologů.

Částka pokrývá letenku, pojištění, místní dopravu, očkování, ubytování a vízum.

Kdybychom vybrali o dalších 30 000 více, bude se k expedici moci přidat další nadějný student-archeolog.

Další zisky by mohly pokrýt výdaje potřebné k najmutí více dělníků, popřípadě k zapojení dalších odborníků z Evropy i Uzbekistánu, například antropologa, geologa apod.

 

Můžete nás sledovat na naší facebookové stránce https://www.facebook.com/cesi.kopou.v.uzbekistanu

 

Odměny

A co budete mít z toho, že nás podpoříte? Pocit, že jste napomohli odhalit dosud nejasnou část naší historie a udělali dobrý skutek pro tak krásnou, dobrodružnou a ušpiněnou vědu jako je archeologie. Ale to samozřejmě není všechno! Jen se podívejte do sloupečku na pravé straně, jaké zajímavé archeo-odměny jsme si pro Vás připravili. Tady máte ilustraci některých z nich:

oslikkna triku2.jpg

taska s taskentem na tasce.jpg

taska s taskentem na tasce2.jpg

tricko trowellover.jpg

vyzkum na triku.jpg

placka4.jpg

 

Vzhůru do vybírání odměn a vzhůru za dobrodružstvím!

Děkujeme!

Co si o tomto projektu myslíte?