urzanarchy.1920x1080.jpg

Anarchokapitalismus Knihy

Podpořte a získejte první českou knihu o anarchokapitalismu! Dílo, jež Urza léta tvořil, je již jen krůček od svého zrození a potřebuje vaši pomoc.

Anarchokapitalismus

Vybráno656 562 Kč(1 002 %)

1 002 %
65 536 Kčpožadováno
887startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

Novinky

Děkujeme za tak neuvěřitelnou a (v této míře) neočekávanou podporu! Čekali jsme leccos, ale tohle vážně ne. Je to šok a úžasný pocit. Díky.

Smyslem knihy je seznámit s myšlenkami svobody co největší počet lidí. A právě Vaše úžasná podpora nám pozvolna otevírá další cestu, jak toho docílit. Oslovili jsme mediální agenturu, která věří, že by se to skrze knihu mohlo podařit. Hodláme odstartovat v médiích kampaň, jejímž primárním cílem nebude prodávat knížku, ale šířit myšlenky v ní obsažené.

Nechceme Vám nic nalhávat, takže na rovinu:
V ČR ještě nikdo nic takového nezkusil, takže ani naši mediální specialisté nedokáží odhadnout, jak dobře či špatně se bude toto téma „prodávat“ novinářům. Nedokážeme s jistotou vyloučit možnost, že se média tématu „anarchokapitalismus“ vyhnou širokým obloukem. Máme ale velmi schopný tým, jenž se pomalu rozrůstá o další profesionály z různých oborů, které potřebujeme. A slibujeme plné nasazení.

FAQ: K jaké částce teď míříte?
A: Z hlediska mediální propagace by nám pomohlo překonat následující mety:
384 697 korun: Tolik peněz potřebujeme, abychom byli nejúspěšnějším projektem Startovače podle procent splnění. Tohoto cíle bylo dosaženo! Děkujeme!
632 401 korun: Ač se jedná o cíl pravděpodobně nereálný, udělal by z tohoto projektu nejúspěšnější knihu Startovače. Tohoto cíle bylo dosaženo! Děkujeme!

FAQ: Posíláte knihy na Slovensko?
A: Ano, pokud pošlete pro danou odměnu o 250 korun více na poštovné (kniha bude nejspíše vážit přes půl kilogramu). Například místo 300 korun pošlete 550, místo 1000 pošlete 1250 a tak dále.

FAQ: Kniha má děj?
A: Jako celek nikoliv. Jsou v ní tři povídky. Jejím jádrem jsou Urzovy texty o anarchokapitalismu, které mnozí z Vás již četli, nicméně do knihy je Urza revidoval (nebyl s nimi zcela spokojen, takže nevyhovující pasáže upravil či nahradil jinými), plus k nim přibyly další, které světlo světa spatří právě až s vydáním knihy.

Důležité: Kdo zaplatil 2000 nebo více a chce do knihy umístit pár slov čtenářům (podrobnosti jsou popsány v odpovídajících odměnách), ozvěte se na urzanarchy@gmail.com! Kdo se neozve nejpozději 15. prosince, tomu již nebudeme moci vyhovět (kniha jde do tisku).

Ještě jednou děkujeme. Jste úžasní!

 

Proč přispět?

Podílejte se na zrození první české knihy o anarchokapitalismu! Za svůj příspěvek můžete získat její první výtisky za lepší cenu, ale také v ní být zvěčněni mezi těmi, kdo jí pomohli vdechnout život; nemluvě o dalších zajímavých odměnách, jež tu čekají právě na vás. To však není jediný důvod, proč přispět. Pro více informací čtěte dál nebo si pusťte video nad tímto textem; to vám může pomoci se rozhodnout i o výši případného příspěvku.

Když mi byla před mnoha lety poprvé představena myšlenka svobodné volnotržní společnosti bez státu, okamžitě jsem ji odmítl. Něco takového přece nemůže nikdy fungovat! Vášnivé diskuse s anarchokapitalisty, kteří tu utopii zastávali, se staly mým denním chlebem; četl jsem jejich texty, dohledával další zdroje a o téma se živě zajímal – jen abych jim mohl oponovat. Nakonec jsem se sám dal do psaní a po čase dospěl k rozhodnutí napsat článek, v němž jasně ukáži, proč je společnost řízená státem spravedlivější než ta volnotržní; pracoval jsem s argumenty, oponoval si, přepisoval, škrtal… až z textu po několika měsících vzešel pravý opak zamýšleného. A nejspíše právě od té doby se považuji za anarchokapitalistu. Po více než deseti letech vytrvalého čtení, studia, přemýšlení, tvorby, psaní, natáčení, přednášení a debatování o svobodné bezstátní společnosti jsem se rozhodl to, k čemu jsem dospěl, vydat knižně. Výsledkem tohoto snažení bude první česká kniha o anarchokapitalismu.

Cílem knihy je vyvolat společenskou diskusi o morálce, legitimitě, potřebnosti a užitečnosti státu, případně alespoň o jeho významném zmenšování (kdybychom z knihy vynechali několik kapitol, bylo by možné ji vydat pod názvem „Minarchismus aneb obhajoba minimálního státu“); bez ohledu na to, jak se k této otázce stavíte, tato debata v naší společnosti chybí, neboť stát je bez diskuse či kritiky všeobecně přijímán jako nezbytnost.

Protože smyslem projektu je krom samotného vydání knihy i její použití k seznámení veřejnosti s myšlenkami svobody skrze média, k čemuž je zapotřebí služeb profesionální agentury, libovolně vysoká částka bude efektivně využita. Tato sbírka má však ještě jeden účel: Boji za svobodu dávám veškerý svůj volný čas, věnuji se mu již více než deset let a od mnohých čtenářů, diváků i posluchačů dostávám velmi pozitivní zpětnou vazbu; toho si velice vážím, leč právě rakouská škola ekonomická, jež tvoří jeden ze základních pilířů mé knihy, nás učí o lidském jednání, interpersonální neporovnatelnosti užitku a principech trhu, dle kterých právě z toho, kolik zdrojů jste ochotni na podporu mé práce věnovat, poznám, jak velký má pro Vás smysl. Vybranou částku tedy nebudu vnímat jen jako prostředek k vydání knihy, ale též jako ocenění celé mé dosavadní práce.

Výše příspěvku závisí jen a jen na Vás, nicméně platí, že žádná částka není moc malá; a žádná není ani moc velká. I v případě těch, kdo nemají peníze, budu vskutku rád za každých pár korun, jimiž mi ukáží, že jim na mé práci záleží; kdo má naopak peněz dost a přemýšlí, kolik poslat, tomu slibuji, že pro tuto publikaci využiji do poslední koruny jakkoli vysoký příspěvek. Knihu jsem napsal ve volném čase bez nároku na odměnu a všechny prostředky, jež získám jejím prodejem, se zavazuji investovat do inspirování lidí k přemýšlení a boje za svobodu, jak nejlépe budu umět.

 

O autorovi

Urza je původem z Plzně, kde chodil do matematické třídy Mikulášského gymnázia, následně vystudoval informatiku na MFF UK s přesahem do matematiky, ekonomie a pedagogiky. Živí jej vývoj software. V tomto oboru během studia i pár let poté podnikal, programování (a matematiku) též učil na soukromém gymnáziu v síti EDUCAnet i na kurzech pro dospělé. Po celou dobu se však zároveň živil především programováním samotným, což dělá dodnes. Vychoval tři děti.

Přes deset let se vášnivě zajímá o roli státu ve společnosti, volný trh, ekonomii i anarchokapitalismus.

K těmto tématům Urza napsal bezmála tisíc textů na web i do tištěných médií, často o nich přednáší (především v rámci svého populárního cyklu Anarchokapitalismus v Paralelní Polis, ale také ve školách i na mnoha konferencích), natočil řadu videí a je pravidelně zván do různých panelových diskusí. S partnerkou vede český a slovenský Institut Ludwiga von Misese, jehož je spoluzakladatelem, vytvořil a spravuje STOKY SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU, KANÁL SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU i stránky Urza.cz, patří do předsednictva spolku Svoboda učení a aktivně spolupracuje s mnoha dalšími libertariánskými iniciativami prosazujícími osobní i ekonomickou svobodu jednotlivce.

Čas, který náhodou nestráví těmito aktivitami, rád věnuje paraglidingu či svému kabrioletu značky Alfa Romeo.

 

O knize

Kniha pojednává o etických i praktických aspektech bezstátní společnosti „řízené“ volným trhem, nikoliv politickým násilím. Kapitolu po kapitole rozebírám jednotlivá odvětví vlivu státní moci (například školství, zdravotnictví, soudnictví, armádu a mnoho dalších) a snažím se předkládat jejich volnotržní alternativy; proto může být kniha přínosem i pro ty, kdo se s ní neztotožní jako s celkem, neboť pro ně mohou být inspirativní alespoň její části.

I ten, kdo myšlenku bezstátní společnosti striktně odmítá a nehodlá tento postoj měnit, může alespoň v některých kapitolách knihy nalézt překvapivá východiska a vysvětlení, jak by mohla být na volném trhu provozována určitá odvětví lidské činnosti, o nichž je nyní přesvědčen, že bez státu fungovat nikdy nemohou, aniž by přitom musel měnit svůj odmítavý postoj k anarchokapitalismu. Kdybychom totiž z knihy vynechali některé části, jednalo by se vlastně o obhajobu zeštíhlování státu a odstraňování přebujelé byrokracie.

Krom úvah o tom, jak by volný trh mohl zajišťovat které lidské potřeby lépe než stát, kniha především odpovídá na otázku, proč je něco takového vůbec žádoucí. Za daleko podstatnější než ekonomický aspekt totiž považuji etický rozměr celé věci; mnohem více než neefektivita státu mi vadí jeho nemorálnost. Říkáte si, že něco takového přece nelze tvrdit paušálně, neboť vždy záleží na konkrétních lidech, kteří stát tvoří? V tom případě byste si měli knihu určitě přečíst! Nakonec se v ní věnuji i vyvracení nejtypičtějších námitek a argumentů proti bezstátní společnosti.

Ti, kdo čtou mé texty, jež léta publikuji, se již nejspíše setkali s lecčím, co mohou v knize najít; i oni se však mohou dočíst mnohé, co ode mě ještě nečetli ani neslyšeli. Kniha je do značné míry kompilací mé dosavadní tvorby, avšak zdaleka ne pouze tím.

 

Úryvek z knihy

Katina celkem bezstarostně otevřela dveře, aby ji vzápětí vylekali dva muži.
„Dobrý den, Miroslav Dráb, Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště Kladno,“ představil se první.
„Dobrý den, Vojtěch Sebral, také finanční úřad,“ prohlásil druhý.
„Tímto vám doručuji exekuční příkaz k prodeji věcí movitých. Prosím, podepište to tady,“ vzal si opět slovo Dráb.
Katina se polekala a přibouchla jim dveře před nosem.
„Ale no tak, paní, mějte rozum.“
„Běžte pryč!“ odvětila zoufale.
„To sice můžeme, ale přijdeme znovu. Tomu se nevyhnete.“
Neodpověděla. Byla vystrašená a nevěděla, co má dělat.
„No dobře, jak chcete,“ zabručel. Pak slyšela oba odcházet.

Chvíli stála za dveřmi v naprostém šoku. Podívala se do kukátka a naskytl se jí pohled na prázdnou chodbu. Odjistila petlici a otevřela. Chtěla se jen přesvědčit, že jsou skutečně pryč. Když si byla jistá, zavřela dveře a snažila se zajistit petlici, ale ruka se jí třásla.
Svalila se do křesla a snažila se nepropuknout v pláč. Tohle byla její noční můra. Problémy s úřední mocí a vše s tím spojené.

Dříve naivně věřila, že úřady jsou tu pro ni, ale jak podnikala, postupně si začala uvědomovat, že je to celé trochu jinak. Ona pro úředníky nepředstavuje zákazníka. A kdyby jen to! Není pro ně ani ovcí k ostříhání, neboť mnozí z nich si vůbec neuvědomují, že žijí z jejích daní. Ne, nejčastěji se k ní chovali jen jako k obtížnému hmyzu. Tato pozice v kombinaci s nutností s nimi jednat jí připadala nekonečně ponižující.
Kdyby měla z čeho, zaplatila by, jenže ona už v podstatě neměla nic. A už vůbec ne tolik, kolik požadovali. Ovšem, že by mohla zkusit s berňákem vyjednávat, avšak její odpor k tomu byl příliš silný. Dokud její podnik vzkvétal, platila státu každou korunu, o kterou si řekl. Ostatně… co jí zbývalo, pokud nechtěla dopadnout přesně tak, jak nakonec dopadla. Když pak ale neměla z čeho dávat, finančák na ni poslal exekutory.
Věděla, že tím, co dělá, si nepomáhá. Bylo jí naprosto jasné, že tohle nemůže dopadnout dobře. Ale ten hnus, který v ní hyenismus berňáku vyvolával, prostě nedokázala v dané chvíli překonat.
Kdyby celou dobu nedělala vůbec nic a jen žila na podpoře, stát by po ní nejen nic nechtěl, ale dokonce by jí ještě peníze dával. Za to, že provozovala živnost, díky níž si spousta lidí mohla nakoupit látky dle svých představ a která živila nejen ji, ale i stát, má teď na krku lidi, kteří jí chtějí vzít i to málo, co jí ještě zbylo. Celou záležitost se snažila vytěsnit, byla příliš stresující.

Za pár dnů se však objevili znovu.


Odměny

reward.jpg

Za příspěvek 300 korun (což je méně než plánovaná cena knihy v prodeji) získáte jeden výtisk knihy (poštou na adresu v ČR nebo osobně na křtu).

Za příspěvek 500 korun získáte dva podepsané výtisky knihy a odznáček s logem autora (poštou na adresu v ČR nebo osobně na křtu).

Za příspěvek 1000 korun získáte dva podepsané výtisky knihy, odznáček s logem autora (poštou na adresu v ČR nebo osobně na křtu), a navíc budete v knize s poděkováním zvěčněni.

Za příspěvek 2000 korun získáte tři podepsané výtisky knihy, odznáček s logem autora (poštou na adresu v ČR nebo osobně na křtu), budete v knize s poděkováním zvěčněni, autor vám veřejně poděkuje na křtu knihy, a navíc dostanete možnost v knize publikovat krátký vzkaz čtenářům (několik slov, která musejí být v souladu s myšlenkami libertarianismu; může jít i o reklamní sdělení).

Za příspěvek 5000 korun získáte tři podepsané výtisky knihy, triko z limitované edice navržené pouze pro tuto příležitost, odznáček s logem autora, budete v knize s poděkováním zvěčněni, autor vám veřejně poděkuje na křtu knihy, dostanete možnost v knize publikovat několik vět (krátký odstavec, který musí být v souladu s myšlenkami libertarianismu; může jít i o reklamní sdělení), a navíc pro vás autor připraví přednášku na téma dle vaší volby a dojede za vámi kamkoliv po ČR (je jen na vás, pro kolik lidí a kde uznáte za vhodné).

Za příspěvek 10000 korun získáte čtyři podepsané výtisky knihy, triko z limitované edice navržené pouze pro tuto příležitost, odznáček s logem autora, budete v knize s poděkováním zvěčněni, autor vám veřejně poděkuje na křtu knihy, dostanete možnost v knize publikovat odstavec (či dva krátké) nebo logo (obojí musí být v souladu s myšlenkami libertarianismu; může jít i o reklamní sdělení), dále pro vás autor připraví přednášku na téma dle vaší volby a dojede za vámi kamkoliv po ČR (je jen na vás, pro kolik lidí a kde uznáte za vhodné), a navíc dostanete prostor ve videu KANÁLU SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU nebo (nechcete-li se přímo účastnit) můžete určit jeho téma či téma jednoho z Urzových textů (může být i o vaší instituci; nebo o čemkoliv jiném).

Za příspěvek +250 korun navíc k libovolné odměně získáte možnost jejího zaslání na slovenskou poštovní adresu, i když je v dané odměně uvedena pouze možnost zaslání na adresu v ČR.

Za 100 korun získáte ebook. Kdo přispěl alespoň 300 korun do 29. listopadu nebo 1000 korun kdykoliv, získává ebook zdarma.

Za 200 korun získáte audioknihu. Kdo přispěl alespoň 300 korun do 29. listopadu, může získat audioknihu za 100 korun; kdo přispěl alespoň 2000 korun kdykoliv, získá audioknihu zdarma.

Za celkem 800 korun (stačí tedy k současným příspěvkům doposlat tolik, abyste dohromady přispěli 800 korun) získáte odměnu „Nadšený čtenář“, která je normálně za 1000 korun (a dopošlete-li v rámci toho alespoň 100 korun, získáte audioknihu), pokud jste alespoň 300 korun přispěli před 29. listopadem.

Za celkem 1600 korun (stačí tedy k současným příspěvkům doposlat tolik, abyste dohromady přispěli 1600 korun) získáte odměnu „Podporovatel“, která je normálně za 2000 korun (a dopošlete-li v rámci toho alespoň 100 korun, získáte audioknihu), pokud jste alespoň 1000 korun přispěli před 29. listopadem.

 

Kdo jsme?

Urza je autorem knihy; více si o něm můžete přečíst výše.

Tereza Sladkovská  Urzova partnerka v životě i libertariánských aktivitách  je oficiální vydavatelkou knihy zaštiťující projekt po technické a administrativní stránce. Sama je aktivní českou libertariánkou. Spolu s Urzou vede Ludwig von Mises Institut a spolupracuje s dalšími spolky, především se Students for Liberty a Paralelní Polis.

Veronika Opatrná je grafická designerka, jež dává projektu tvář; tvoří vizuální stránku knihy i všeho kolem ní – kupříkladu trika, které můžete získat jen skrze příspěvek na knihu. Vytvořila též Urzovo logo, design prezentací a podobně. Na další z ukázek jejího díla můžete momentálně narazit například na výstavě Virtual Biennale v Číně.

Vybráno656 562 Kč(1 002 %)

1 002 %
65 536 Kčpožadováno
887startérů
Podpořit projekt

Odměny

100 KčElektronický čtenář

Za 100 korun získáte ebook. Kdo přispěl alespoň 300 korun do 29. listopadu nebo 1000 korun kdykoliv, získává ebook zdarma.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

200 KčPosluchač

Za 200 korun získáte audioknihu. Kdo přispěl alespoň 300 korun do 29. listopadu, může získat audioknihu za 100 korun; kdo přispěl alespoň 2000 korun kdykoliv, získá audioknihu zdarma.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

300 KčZvědavec

Za 300 korun získáte jeden výtisk knihy (poštou na adresu v ČR nebo osobně na křtu); plánovaná prodejní cena je vyšší než 300 korun, takže ušetříte.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

500 KčČtenář

– dva podepsané výtisky knihy (poštou na adresu v ČR nebo osobně na křtu) – odznáček s logem autora

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

750 KčSlovenský čtenář

– dva podepsané výtisky knihy poštou na Slovensko – odznáček s logem autora Každá odměna má svou slovenskou verzi, stačí poslat o 250 korun více za poštovné; toto je jen příklad k odměně „Čtenář“ (tedy například odměnu „Podporovatel“ lze obdržet na Slovensko za 2250 korun).

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

800 KčZvědavý čtenář

Pokud jste alespoň 300 korun přispěli před 29. listopadem, za celkem 800 korun (stačí tedy k současným příspěvkům doposlat tolik, abyste dohromady přispěli 800 korun) získáte odměnu „Nadšený čtenář“, která je normálně za 1000 korun (a dopošlete-li v rámci toho alespoň 100 korun, dostanete audioknihu).

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

1 000 KčNadšený čtenář

– zvěčnění s poděkováním přímo v knize – dva podepsané výtisky knihy (poštou na adresu v ČR nebo osobně na křtu) – odznáček s logem autora

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

1 600 KčVěrný čtenář

Pokud jste alespoň 1000 korun přispěli před 29. listopadem, za celkem 1600 korun (stačí tedy k současným příspěvkům doposlat tolik, abyste dohromady přispěli 1600 korun) získáte odměnu „Podporovatel“, která je normálně za 2000 korun (a dopošlete-li v rámci toho alespoň 100 korun, dostanete audioknihu).

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

2 000 KčPodporovatel

– možnost v knize publikovat krátký vzkaz čtenářům (několik slov, která musejí být v souladu s myšlenkami libertarianismu; může jít i o reklamní sdělení) – zvěčnění s poděkováním přímo v knize – veřejné autorovo poděkování na křtu – tři podepsané výtisky knihy (poštou na adresu v ČR nebo osobně na křtu) – odznáček s logem autora

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

5 000 KčSponzor

– Autor připraví přednášku na téma dle vaší volby a dojede za vámi kamkoliv po ČR (je jen na vás, pro kolik lidí a kde uznáte za vhodné). – možnost v knize publikovat několik vět (krátký odstavec, který musí být v souladu s myšlenkami libertarianismu; může jít i o reklamní sdělení) – triko z limitované edice navržené pouze pro tuto příležitost – zvěčnění s poděkováním přímo v knize – veřejné autorovo poděkování na křtu – tři podepsané výtisky knihy – odznáček s logem autora

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

10 000 KčMecenáš

– Dostanete prostor ve videu KANÁLU SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU nebo můžete určit téma jednoho z Urzových textů či videí (může být i o vaší instituci; nebo o čemkoliv jiném). – Autor připraví přednášku na téma dle vaší volby a dojede za vámi kamkoliv po ČR. – možnost v knize publikovat odstavec (či dva krátké) nebo logo (obojí musí být v souladu s myšlenkami libertarianismu; může jít i o reklamní sdělení) – triko z limitované edice navržené pouze pro tuto příležitost – zvěčnění s poděkováním přímo v knize – veřejné autorovo poděkování na křtu – čtyři podepsané výtisky knihy – odznáček s logem autora

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná