Sbírka básní AMEN - crowfunding kampaň

Podpořit - Sbírka básní AMEN

Autorská básnická sbírka s autorskými kolážemi / Helena Čubová

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 500 Kč Kurz s Helen

Helen Vás ráda zasvětí individuálně do tajů linorytu - koláže - animace - dle Vašeho výběru... do toho proběhnou hovory o kráse, umění, životě a jeho nadužívání. Čas trvání kurzu je vyměřen na 4 hodiny. Odnesený Vámi vyrobený produkt je samozřejmostí.

Počet dostupných odměn: 6/6