Almanach - Kubinstadt - ASSpick - crowfunding kampaň

Almanach - Kubinstadt - ASSpick

bibliofilská publikace - umělecký sborník k poctě osobnosti Alfreda Kubina. Téma: propojení genia loci Litoměřic s geniem A. Kubina. Náklad 100.

Knihy
Almanach - Kubinstadt - ASSpick

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Pomozte s realizací umělecké publikace Kubinstadt Almanach

Přicházíme s druhým kubinovským almanachem Kubinstadt 2015

Nepodařilo se nám získat cílovou částku z kulturního grantu, máme 25% z cílové částky.
Andere Seite Studio vkládá do projektu 15.000 Kč formou dobrovolné práce na relizaci knihy.

 Přispějte také alespoň 400 Kč. Prvních 50 přispěvatelů.získá originální almanach. Chcete získat navíc jeden signovaný originální tisk (limitované edice 60 ks) od Andere Seite Studia? Přispějte 2.000 Kč .
Prodejem celého nákladu chceme získat část financí na pokračování  tohoto projektu v dalších letech.

originální tisk  (inkoustový tisk na fotopapír) 18 x 18 cm na A4

sea mask03 head-001_resize.jpg

Andere Seite Studio

Kubinstadt Almanach je publikačním projektem Andere Seite Studia a ASSociace, z. s. Oslovili jsme litoměřické tvůrce, aby spolupracovali na nízkonákladovém knižním projektu a tvůrčím způsobem reagovali na dílo litoměřického rodáka Alfreda Kubina. Žádali jsme díla, vytvořená v kontextu vyhlášeného tématu Města snivců. Spojujícím prvkem knihy je duch místa Litoměřic v estetice inspirované „druhým břehem“ (sen, fantazie, transgrese). Almanach vydáváme v nové edici ASSpick. Předpokládaný náklad je 50 černobílých číslovaných výtisků. Almanach navazuje na ASSpic Almanach I na téma Bájné zvíře, vydaný v roce 2014. Naší snahou je ustálit tento Almanach ASSpick jako pravidelnou možnost pro publikování místních spřízněných tvůrců.

Ve sborníku budou publikované kresby a grafiky těchto autorů: Alfred Kubin, Andere Seite Studio, Dřevmuž, Ivo Chmelař, Jan Šalda, Jaroslav Hovadík, Marek Rubec, Lenka Kahuda Klokočková, Oldřich Doskočil, Jan Brodský, Martina Košařová a další.
Kromě výtvarných prací zde naleznete obsáhlou stať o životě a díle Alfreda Kubina od historika Oldřicha Doskočila, ukapitolu ze snového románu od Ivo Chmelaře, ukázku poezie Pavl-is-Groha, a další.

ukázky z prvního ročníku almanachu

A4cubinstadtCATwoodcut4-a4.jpg

 

 

assgraphic081.jpg

 

assgraphic088.jpg

Andere Seite Studio

 

ukázky z letošního ročníku

marek rubec1_barev pozadí2_resize.jpg

Marek Rubec

 

IMG_3701.jpg

sken-2015215 kopie-cb.jpg

Andere Seite Studio

LKK_Mihule_požírá_město_ASS_resize.jpg

LKK_Tanec_soumraku_ASS_resize.jpg

Lenka Kahuda Klokočková

almanach2015_martikos1.jpg

Martina Košařová

drawings007.jpg

Andere Seite Studio

drivi_JS_002.jpg

Jan Šalda

DSC_2145-BW.jpg

Dřevmuž

J_Hovadik_5_6_09 (14).jpg

Jaroslav Hovadík

JAN_BRODSKÝ-Flossenbürg I (fotografika, 2012).jpg

Jan Brodský

petrHrůzaLinoryt01_2006náhled.jpg

Petr Hrůza

skebn-2015c214tif-cb.jpg

Andere Seite Studio

WOOODbckgr.jpg

Dřevmužobrázky odměn:

864_ASSteroids_obalbezHrbetu.jpg

DVD 864 Teroids

assgraphic018CWB-37x55.jpg

odměna grafický list

KUBIN-CAT 001 21x34.jpg

odměna grafický list

KUBINCAT 007 122-30x41.jpg

odměna grafický list

--

 

Almanach literární a grafické tvorby

 

IDEA/

Formou autorského sborníku vytvořit publikační platformu pro místní Litoměřické / Kubinstadtské atory v oblasti výtvarného umění, literatury, estetiky a historie umění, popřípadě dalších oborů lidské tvořivosti.

 

KONCEPT/

Vyzvat Autory k účasti na projektu zasláním prací na vyhlášené téma. O tématu možno hlasovat na Facebooku (vytvořit skupinu příznivců Almanachu).

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU/

Sehnat startovací částku – 20 – 30 tisíc Kč) nejlépe formou grantu na vydání (grafická úprava, tisk, vazba) malého nákladu publikace (100 – 200 kusů). Z toho 20 % bude rozdán zúčastněným autorům a zbylých 80% z nákladu bude prodáván za cenu, která v součtu umožní realizaci příštího ročníku.

 

Příklad: zúčastní se 20 autorů, vydáme 100 kusů publikace, Výroba bude stát 20 000,- Kč,

20 výtisků dostanou autoři, 80 výtisků se prodá za 400,- Kč/kus a za utžených 32 000,-Kč se zaplatí tisk a zůstatek se použije pro realizaci dalšího ročníku.

 

CÍL/

Podpora místích umělců

udržitelné samofinancování projektu

vytvoření skupiny aktivních umělců

 

PODMÍNKY/

1.Startovací dotace

2.Zájem autorů

3.zájem Litoměřičanů o publikaci

4.distribuční sít, PR, reklama, web..

Andere Seite Studio, Kubinstadt, 2015

Co si o tomto projektu myslíte?