Album tibetského zpěváka Tenzina Tsedupa - crowfunding kampaň

Album tibetského zpěváka Tenzina Tsedupa

Tenzin Tsedup, umělec z Tibetského institutu múzických umění, se společně s partou muzikantů chystá v České republice nahrát své první album Roots.

Hudba

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

O projektu

Tenzin Tsedup je tibetský hudebník žijící Dharamsale, kde působí na Tibetském institutu múzických umění. V České republice se chystá společně s partou mladých muzikantů nahrát své první album. Skládá hudbu, která je blízká všem - bez ohledu na kulturu, ze které pochází nebo kterým jazykem mluví. 

Tsedup o projektu:

"V České republice jsem již podruhé. Už při své první návštěvě jsem si zahrál s violoncellistou Michalem Turkem a všichni se ptali "kde máte CD?". Ty dotazy nás inspirovaly k tomu, abychom začali konat. Michal Turek a s ním i další vynikající muzikanti se s námi pustili do přípravy alba s názvem Roots. Já přináším melodii a texty, ale album bude nás všech. Jsem rád, že se s ostatními muzikanty můžeme vzájemně inspirovat a věřím, že vznikne něco výjimečného. A proto jsme teď tady na Startovači a žádáme Vás o podporu našeho projektu."

Proč Roots - Kořeny?

Tsedup se narodil v indickém exilu. Přestože se do Tibetu podívat nemůže, je pro něj místem jeho kořenů, což se odráží ve všech jeho skladbách. V jednotlivých písních zpívá o okupaci, touze po návratu, buddhismu a lidských hodnotách vůbec.  

Pracujeme i na tom, aby to neskončilo jen u hudby. Byli bychom rádi, kdyby CD mělo určitou vzdělávací hodnotu. Ať už pro samotné Tibeťany nebo i studenty tibetštiny. Všechny texty budou z tohoto důvody vytištěny v bookletu kromě tibetštiny i v anglickém překladu (a na webových stránkách také v češtině).

10943038_874822635871801_6246507296823633377_n.jpg

Kdo se na albu bude kromě Tsedupa podílet

Michal Turek (violoncello), Igor Ochepovsky (kytara), Mirek Král (piano), Martin Debřička (saxofon)

Další

Nate Harris (grafický návrh), Lowell Cook (překlad z tibetštiny do angličtiny), Veronika Bílá (produkce) 

Na co peníze použijeme

Peníze použijeme na pronájem nahrávacího studia, post-produkci nahrávky, lisování CD a tisk bookletu. Rádi bychom také ocenili úsilí spolupracujících hudebníků a odměnili je za opakované několikahodinové zkoušky i práci ve studiu, protože je to práce jako každá jiná. Část vybraných peněz poputuje jako honorář překladateli textů do angličtiny a autorovi grafické podoby alba. Pokud nějaké peníze zbydou, použijeme je k natočení videoklipu k jedné z písní.

Velké díky za Tsedupa a muzikanty

Veronika

 

About the project

Tenzin Tsedup is a Tibetan artist living in Dharamsala, India where he works and studies at the Tibetan Institute of Performing Arts. He is now in the Czech Republic where he is planning to record his first album together with other musicians. He composes music which is easy to understand, no matter which culture one comes from or whichever language one speaks. 

Tsedup about the project:

"It's my second time in the Czech Republic. When I was here the first time I had the opportunity to play with a violoncellist Michal Turek and everyone kept asking "where is your CD?". These questions inspired us to turn thoughts into action and Michal, together with other great musicians, has started working with me on the album Roots. I bring in melody and lyrics but the album will belong to all of us. I am happy that all the artists involved can inspire each other and I believe something unique will come out. That's why we're now on startovac.cz and are asking for your support.

Why Roots?

Tsedup was born in exile. Inspite of the fact that he can't go to Tibet, it is a place of his roots which is reflected in all his songs. He sings about occupation, desire to go back, buddhism and human values. 

We want the album to have some sort of an educational value for both Tibetans and foreigners who study Tibetan language. That is why all the lyrics in the booklet will be printed both in Tibetan and English (and in Czech on the website).

Who will work on the album

Michal Turek (violoncello), Igor Ochepovsky (guitar), Mirek (piano), Martin Debricka (saxophone)

Others

Nate Harris (graphic design), Lowell Cook (translation from Tibetan into English), Veronika Bila (production)

What will the money be used for

We are going to use the money for renting a recording studio, post-production of the recording, printing the booklet etc. We also appreciate the time of all the musicians and hours spent rehearsing and recording, that's why part of the money will be used as a payment for them. Another portion of the collected money will be used to pay our translater and graphic designer. If we manage to collect more money than necessary to meet our goal, we will use it to shoot a video clip for one of the songs. 

Big thanks for Tsedup and the musicians

Veronika

10891963_1398665960428356_1855365512694244369_n.jpg

Co si o tomto projektu myslíte?