Startovač - financování projektů

Album, co má význam - crowfunding kampaň

Podpořit - Album, co má význam

Rozvod v ČR denně zasáhne 63 dětí. My mezi ně patříme také, a proto chceme pomocí nového alba upozornit na problematiku rozdělených rodin, přidej se.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

400 Kč Lekce kytary/bicích

Chceš pohladit babičku nebo sousedy po duši, ale nevíš, jak na to? Vlčis, Zoidy nebo Pája tě to hravě naučí. Odměna = 1 lekce, ale odměny můžeš nasčítat. :)

Oblast kytary: Praha/Děčín a okolí
Oblast bicí: Děčín

Počet dostupných odměn: 13/15