Startovač - financování projektů

ACCIO AUTOBUS! - crowfunding kampaň

Podpořit - ACCIO AUTOBUS!

Přidejte se k nám a vyčarujme společně autobus pro děti. Děti už čarovat začaly a teď je řada na Vás!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

400 Kč Pohádka o skřítku Javorovi a víle Konvalince

Honza Bružeňák je písničkářem a básníkem a rodičem budoucího školáka Ronji. Rozhodl se nás také podpořit svým veršovaným příběhem "Pohádka o skřítku Javorovi a víle Konvalince", který
je lyrickou alegorií o lásce, o touze naplněné i nenaplněné, o
cestě k sobě samým i k sobě navzájem, o odloučení i propojení
napříč světy.

Počet dostupných odměn: 99/100