Startovač - financování projektů

ACCIO AUTOBUS! - crowfunding kampaň

Podpořit - ACCIO AUTOBUS!

Přidejte se k nám a vyčarujme společně autobus pro děti. Děti už čarovat začaly a teď je řada na Vás!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 Kč Motýlí stezka nebo výstava Nebojme se vlka nic

Možná jste z daleka a k nám do skanzenu se tak snadno nedostanete, abyste si tu prohlédli výstavy přímo v reálu. V tom případě vám můžeme poslat v pdf formátu graficky ztvárněnou naučnou Motýlí stezku, která je převážně pro děti anebo vlčí výstavu, která kromě dětí zaujme i dospělé. Zapomeňte však na všechny naučné stezky, které jste kdy četli, tyhle psal Zbyněk Vlk úplně jiným jazykem…

Počet odměn není omezen