Startovač - financování projektů

ACCIO AUTOBUS! - crowfunding kampaň

Podpořit - ACCIO AUTOBUS!

Přidejte se k nám a vyčarujme společně autobus pro děti. Děti už čarovat začaly a teď je řada na Vás!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč Zážitkový víkend pro samotáře i rodiny

Zkuste si, jak žili naší předkové. Můžete si zkusit naštípat dříví, rozdělat oheň, vyrobit si něco u nás v truhlárně nebo kovárně, osedlat koně a v tom lepším případě na něm i odjet a ideálně se opět na něm i vrátit :-) Ve skanzenu vás čeká veškerý komfort 19. století s možností vaření na peci.
Můžete přijet už v pátek odpoledne a zůstat do neděle.

Cena platí pro jednoho dospělého a dítě.

Počet dostupných odměn: 7/10