Startovač - financování projektů

ACCIO AUTOBUS! - crowfunding kampaň

Podpořit - ACCIO AUTOBUS!

Přidejte se k nám a vyčarujme společně autobus pro děti. Děti už čarovat začaly a teď je řada na Vás!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Workshop ve skanzenu

Vyberte si jeden z našich workshopů a zažijte den veSkanzenu na vlastní kůži:
Každý horal umí korál, Starý šrot novým kouskům naučíš (kovařina), Pekař peče housky, uždibuje kousky, Mývalův ráj (výroba mýdel), Jak stvořit světlo (výroba svíček), I to naše proutí, jak se nám dnes kroutí, Komu se nevlní, tomu se plstí, Velikonoční tvoření, Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu, Muzikoterapie.

Cena platí pro jednoho dospělého a dítě.

Prosím vyberte si, o co máte zájem a v sekci upřesnění odměny nám můžete nechat vzkaz. Termíny zveřejníme po ukončení startovače.

Počet dostupných odměn: 31/40