Startovač - financování projektů

ACCIO AUTOBUS! - crowfunding kampaň

Podpořit - ACCIO AUTOBUS!

Přidejte se k nám a vyčarujme společně autobus pro děti. Děti už čarovat začaly a teď je řada na Vás!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

400 Kč Prohlídka Skanzenu

Přijeďte k nám do prostor skanzenu na prohlídku všeho, co je u nás k vidění (np. muzeum života venkovského obyvatelstva před průmyslovou revolucí, větrný mlýn, více na https://www.lunaria-jindrichovice.cz) a ještě se můžete svézt na koni. Děti mají samozřejmě vstup zdarma!

Cena platí pro jednoho dospělého.

Počet odměn není omezen