Startovač - financování projektů

ACCIO AUTOBUS! - crowfunding kampaň

Podpořit - ACCIO AUTOBUS!

Přidejte se k nám a vyčarujme společně autobus pro děti. Děti už čarovat začaly a teď je řada na Vás!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

400 Kč Sbírka básní Zbyňka

To víte, dlouhé zimní večery, svíčka a už se to z člověka řine… Pokud si sbírku objednáte, donutíte mne vyndat básničky ze šuplíku a udělat z nich knížku, vznikne tedy něco, co by jinak světlo světa nejspíš nikdy nespatřilo.

Knihu Vám zašleme v pdf formátu.

Počet odměn není omezen