Startovač - financování projektů

5 minut pro svobodu - crowfunding kampaň

Podpořit - 5 minut pro svobodu

#5minutprosvobodu je projekt spolku ekotolerantiků. Spojujeme ekologii, finanční gramotnost, minimalismus a frugality style.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč S vášní pro ekotolerantiky

Za tento příspěvek budete samozřejmě také na konci knihy v poděkování autorů. Zašleme vám naši .pdf knihu a stáváte se odběrateli našeho obsahu jako nepřímí ZAKLADATELÉ.

Počet odměn není omezen