Startovač - financování projektů

5 minut pro svobodu - crowfunding kampaň

Podpořit - 5 minut pro svobodu

#5minutprosvobodu je projekt spolku ekotolerantiků. Spojujeme ekologii, finanční gramotnost, minimalismus a frugality style.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 Kč Malá domů

Už nejmenší možný příspěvek zaručí, že vaše jméno bude uvedeno na konci naší knihy a získáte naší .pdf publikaci.

Počet odměn není omezen