40 let historie triatlonu – digitální archiv - crowfunding kampaň

40 let historie triatlonu – digitální archiv

Unikátní digitální archiv prvopočátků triatlonu / A unique digital archive: “Behind the birth of the triathlon”

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

  [english version below]

 

O digitálním archivu triatlonu

Psal se rok 1980 a bylo to právě Československo, které stálo u zrodu triatlonu. Archiv zveřejní všechna mezinárodní a domácí jednání, jak založení evropské triatlonové unie (ETU), tak světové federace triatlonu (ITU) od roku 1980. Přináší unikátní sbírky, fotografie a dopisy o historii tzv. „železného muže.“. Digitální archiv desetitisíců dokumentů bude veřejnosti otevřeně přístupný na webové stránce. Většina z nich nikdy nebyla vystavena nebo zveřejněna.

 

Co je cílem projektu

Cílem je získat částku pro digitalizaci celého archivu a vytvoření přehledného webu pro zpřístupnění celosvětové sportovní veřejnosti, který bude k dispozici zdarma. Peníze, které by byly vybrány nad požadovanou hranici, budou využity pro dobudování a rozvoj triatlonového muzea v Plzni a pro podporu online digitálního archivu.

---------------------------------------------------------

„Posláním archivu je, aby přinesl poučení a radost lidem a sportovním historikům, kteří se zajímají o triatlon, a aby byl přístupný budoucím generacím.“ Václav Vítovec

---------------------------------------------------------

Kdo je Václav Vítovec

Václav Vítovec

Václav Vítovec je otcem triatlonu v České republice. Je málo celosvětových sportovních odvětví u jejichž zrodu stálo Československo. Plzeň stála u kolébky triatlonu v Československu, Československo stálo u kolébky organizační expanze triatlonu v Evropě a ve světe.

Pan Vítovec v Plzni odstartoval legendárního Železného muže. Inicioval založení Evropské triatlonové unie a podílel se na vzniku té světové. Václav Vítovec je sběratelem unikátních historických dokumentů a dopisů. Pojí ho osobní vztahy s lidmi, kteří byli na prvopočátku triatlonu. V prvních 12 (1980-1992) letech byl účasten u všech jednání. Přispěl k tomu, aby se triatlon stal olympijskou disciplínou s premiérou v roce 2000 v Sydney. Nyní buduje triatlonové muzeum a digitální archiv historie triatlonu.

---------------------------------------------------------

Co vše je součástí digitalizace 600 kg historických dokumentů?

 • Unikátní originální informace a dokumenty, které stály za zrodem ETU – Evropské triatlonové unie (první mezinárodní organizace), členem dnes 32 zemí, a ITU (Světová triatlonová unie), v níž je členem přes 150 zemí světa

 • Prvotních více jak 50 časopisů „Triathlete Magazine“, které vydával Harald Johnson

 • Fotodokumentace
  • Fotografie např. zakladatele světového triatlonu plukovníka Johna Collinse na Havajských ostrovech.
  • Fotodokumentace ze všech jednání a předjednání Mezinárodní triatlonové unie a Evropské triatlonové unie
  • Fotodokumentace ze všech přípravných jednání s mezinárodním olympijským výborem pod patronací Juan Antonio Samaranche a jeho pravou rukou Gunnara Ericssona
  • Zajímavé fotodokumentace zachycující první závody z Havajských ostrovů a mnoho dalšího.

 • Unikátní sbírka historických plakátů

 • Unikátní výsledkové listiny a rekordy z Československých závodů na počátku 80. a 90. let

 • Unikátní dokumenty od založení Světové federace triatlonu, Evropské triatlonové unie, Českého svazu triatlonu, Československého svazu triatlonu a další dokumenty, např. o založení prvního triatlonového klubu v Plzni

 • Unikátní dokumenty z jednání pro získání olympijského statutu pro triatlon
 • Zápisy z Valných shromáždění
 • Výstřižky z novin, stovky dopisů

 • Historické medaile

A mnoho dalšího z historie triatlonu.

 

12 minutová prohlídka archivu s panem Vítovcem. Podívejte se, co vše bude součástí digitalizace.


 

---------------------------------------------------------

  [english version]

 

About digital archive of triathlon

Czechoslovakia was at the birth of triathlon, which started in 1980. This archive also includes all international and domestic negotiations from this time, e.g. The establishments of both The European Triathlon Union, and The World Triathlon Federation. The archive provides unique collections, photographs and letters (many hand-written) about the history of the Iron Man.

---------------------------------------------------------

What is included in the digitization of 600 kg of historical documents?

- Unique original information and documents that were behind the birth of the ETU - European Triathlon Union (the first international triathlon organization), which today includes 32 countries as members; also the ITU (World Triathlon Union), which includes over 150 countries.

- The original 50+ "Triathlete Magazine", edited by Harald Johnson

- Photo documentation

Photodocumentation, e.g. Colonel John Collins; Colonel Collins is the founder of world‘s first triathlon competition, located in Hawaii in 1978, known as Ironman. Also other amazing photodocumentation of the first competitions from Hawaii and other countries.

Photodocumentation of all meetings and negotiations of both the European Triathlon Union (ETU) and the International Triathlon Union (ITU).

Photodocumentation of all preparatory meetings with the International Olympic Committee under the patronage of Juan Antonio Samaranch and Gunnar Ericsson.

 

And much more, including very unique and one of a kind items such as...

 • A collection of historical posters
 • Scorecards and records from triathlon competitions taking place in Czechoslovakia in the early 80‘s and 90‘s
 • Documents and materials from the founding of the Czechoslovak Triathlon Federation and the Czech Triathlon Federation.
 • Documents from the negotiations to obtain Olympic status for triathlon
 • Minutes of General Assemblies
 • Many newspaper clippings and hundreds of letters
 • Historical medals

 

“The mission of this exciting archive is to bring the incredible story of the history of triathlon, from it‘s very beginning all the way up to the modern age, to all people and to make it accessible for all future generations.“ Vaclav Vitovec

 

12-minute tour (in czech language) of the archive with Mr. Vítovec. Take a look at it, just to see all of the incredible historical posters, magazines, documents etc. All materials in this video will be digitized. There are many more materials to be digitized as well (which are not shown here).

 

Co si o tomto projektu myslíte?