Startovač - financování projektů

1. liberecký festival poezie - crowfunding kampaň

Podpořit - 1. liberecký festival poezie

25 účinkujících přetvoří páté největší město České republiky na metropoli poezie. Stane se tak 21. září 2019 po celý den v libereckém klubu Atelier.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

250 Kč Vstupenka a originální odznak s logem festivalu

Celodenní vstupenka na první ročník 1. libereckého festivalu poezie a odznak, kterým můžete okrášlit svůj outfit nejen v tento den.

Počet dostupných odměn: 16/25